Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Södermanlands läns författningssamling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2023-1 förteckning över föreskrifte och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Södermanlands län.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-01-24 11.40
04FS 2023_2 Föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom Kokärrets naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 120.1 kB. 120.1 kB 2023-12-14 15.26
04FS 2023-3 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Södermanlands län 2023 (2).pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-03-31 11.31
04FS 2023-4 Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i Ormsjöbergens naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-05-17 10.56
04FS 2023_5 Föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom Slängbäckens naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 119 kB. 119 kB 2023-12-14 15.26
04FS 2023-6 Föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom Hårskärrmossens naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 127 kB. 127 kB 2023-12-14 15.26
04FS 2023_7 Föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom Remrödsvikens naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 119.2 kB. 119.2 kB 2023-12-14 15.26
04FS 2023_8 Föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom Båltsnäs naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 119.2 kB. 119.2 kB 2023-12-14 15.26
04FS 2023_9 Föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom Ändebols naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 121 kB. 121 kB 2023-12-14 15.26

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2022-1 Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Södermanlands län och som gäller den 31 december 2021.pdf Pdf, 569.9 kB. 569.9 kB 2022-01-18 14.41
04FS 2022-2 föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö;.pdf Pdf, 44.3 kB. 44.3 kB 2022-01-14 08.33
04FS 2022-3 Länsstyrelsen i Södermanlands län föreskrifter gällande undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde.pdf Pdf, 166.4 kB. 166.4 kB 2022-02-15 08.15
04FS 2022-4 Länsstyrelsen i Södermanlands län föreskrifter om ändring i 04FS 2020-2 gällande jakt på bl.a. allmänt vatten i Östersjön.pdf Pdf, 103.5 kB. 103.5 kB 2022-03-14 08.42
04FS 2022-5 Vägsammanställning 2022.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-03-31 11.23
04FS 2022-6 Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 901 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö .pdf Pdf, 240.9 kB. 240.9 kB 2022-03-30 08.19
04FS 2022-7 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter om skyddsjakt på dovhjort.pdf Pdf, 139.6 kB. 139.6 kB 2022-04-26 15.22
04FS 2022-8 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrift gällande avlysning av vattenområde vid Småholmarna inom Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 176.4 kB. 176.4 kB 2022-06-22 08.48
04FS 2022-9 bildande av Strandstuvikens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 316.5 kB. 316.5 kB 2022-07-06 08.09
04FS 2022-10 Bildande av Strandstuvikens fågelskyddsområde, inom del av Strandstuvikens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 211.8 kB. 211.8 kB 2022-07-06 08.09
04FS 2022-11 Föreskrifter om fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2022-09-28 09.04
04FS 2022-12 Bildande av Åboravinens naturreservat, Nyköpings kommun.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-10-05 14.10
04FS 2022-13 Bildande av Skogsbyås naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 713 kB. 713 kB 2022-10-05 14.10
04FS 2022-14 Bildande av Klövbergets naturreservat, Gnesta kommun.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2022-11-23 11.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2019-10 Beslut om bildandet av Tovhulta Stormosse naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-12-19 15.01
04FS 2019-1 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2019.pdf .pdf Pdf, 688.2 kB. 688.2 kB 2019-03-19 15.16
04FS 2019-2 Beslut om upphävande för naturminne Enträd Dunker på fastigheten Ekeby 2:5 i Flens kommun .pdf Pdf, 15.7 kB. 15.7 kB 2019-08-30 14.28
04FS 2019-3 Beslut om upphävande för naturminne Gran Husby-Rekarne på fastigheten Österrekarne Häradsallmänning S:2 i Eskilstuna kommund.pdf Pdf, 15.7 kB. 15.7 kB 2019-08-30 14.30
04FS 2019-4 Beslut om upphävande för naturminne Klorofylldefekt gran på fastigheten Runtuna-Tybble 1:1 i Nyköpings kommun .pdf Pdf, 15.8 kB. 15.8 kB 2019-08-30 14.30
04FS 2019-5 Beslut om avlysning av vattenområde vid kaj 11 i Oxelösunds hamn.pdf Pdf, 98 kB. 98 kB 2019-06-11 14.35
04FS 2019-6 Bekantgörande av Länsstyrelsen i Västmanlands län föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.pdf Pdf, 98.7 kB. 98.7 kB 2019-08-19 11.43
04FS 2019-7 Beslut om om bildande av Lerbo-Biesta naturreservat i Katrineholms kommund.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-28 08.31
04FS 2019-8 Beslut om bildande av Åsbyåsens naturreservat i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-28 08.34
04FS 2019-9 Beslut om bildandet av Ehrendahl Norra naturreservat i Gnesta kommun.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-12-19 15.01

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2015-1 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2015.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-2 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 337.3 kB. 337.3 kB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-3 Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 77.1 kB. 77.1 kB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-4 04FS 2015-4 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 7 knop i Åderssundet och vid Stenkroken, Oxelösunds kommun.pdf.pdf Pdf, 75.7 kB. 75.7 kB 2018-05-22 11.15
04FS 2015-5 Beslut om bildande av Fyrbergets naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-6 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 5 knop i Tureholmsviken och Stadsfjärden i Trosa kommun.pdf Pdf, 358.3 kB. 358.3 kB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-7 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 3 knop i Trosaån i Trosa kommun.pdf Pdf, 293.6 kB. 293.6 kB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-8 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 7 knop i sundet mellan Öbolandet och Lagnölandet samt Östra Stadsfjärden i Trosa kommun.pdf Pdf, 557.6 kB. 557.6 kB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-9 Beslut om bildande av Tyvuddens naturreservat i Trosa kommun.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-05-21 13.44
04FS 2015-10 Beslut om bildande av Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-05-21 13.44

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2014-1Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2014.pdf Pdf, 604.7 kB. 604.7 kB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-2 Beslut om förändring av kommunalt väghållningsområde inom Katrineholms kommun.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-3 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 75.4 kB. 75.4 kB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-4 Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 72.8 kB. 72.8 kB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-5 Beslut om bildande av Hornafjärdens naturreservat i Gnesta och Nyköpings kommuner.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-6 Föreskrifter om naturminnesförklaring av ett enträd på fastigheten Bromma 1:1. Katrineholms kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-7 Föreskrifter om fartbegränsning sommartidd till högst 5 knop i Stallarholsfjärden, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 74 kB. 74 kB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-8 Upphävande av skyddsområde på fastigheten Valla 8:2 Strängnäs kommun.pdf Pdf, 253.3 kB. 253.3 kB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-9 Beslut om bildande av naturreservatet Misätters ekhagar i Gnesta kommun.pdf Pdf, 985.4 kB. 985.4 kB 2018-05-21 13.52
04FS 2014-10 Beslut om bildande av Hvalstaskogens naturreservat i Katrineholms kommun .pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-05-21 13.52

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2012-1 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2012.pdf Pdf, 208.6 kB. 208.6 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-2 Utvidgat strandskydd på Mälarens öar och stränder i Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-3 Utvidgat strandskydd vid Östersjöns stränder i Trosa kommun.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-4 Upphävande av vattenskyddsområde och grundvattentäkt i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 22.1 kB. 22.1 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-5 Utökning av Lotsängsbackens naturreservat i Trosa kommun.pdf Pdf, 25.9 kB. 25.9 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-6 Utökning av Kalkbro naturreservat i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 26.5 kB. 26.5 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-7 Beslut om bildande av Lugnets naturreservat i Gnesta kommun.pdf Pdf, 26.1 kB. 26.1 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-8 Beslut om bildande av Malmköpings naturreservat i Flens kommun.pdf Pdf, 26.4 kB. 26.4 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-11 Fartbegränsning till 12 knop vid Nävekvarn, Nyköpings kommun.pdf Pdf, 76.2 kB. 76.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-16 Beslut om bildande av Lenellstorpkärrets naturreservat i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 13.2 kB. 13.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-17 Beslut om bildande av Harpebolnäsets naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 13.3 kB. 13.3 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-18 Ankringsförbud vid Trosa Tureholm i Trosa kommun.pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-19 Fartsänkning till 3 knop vid Edanöbron i Östra stadsfjären i Trosa kommun.pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-20 Lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-21 Beslut om bildande av Eknäsets naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 13.3 kB. 13.3 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-22 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 131.2 kB. 131.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-9 Beslut utvidgat strandskydd Nykoping.pdf Pdf, 13.2 MB. 13.2 MB 2023-01-24 08.04
04FS 2012-12 Beslut utvidgat strandskyddd Oxelosund.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-01-24 08.29

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2011-1 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 24.2 kB. 24.2 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-2 Föreskrifter om djurskyddsområden (fågelskyddsområden) i sjön Båven.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-3 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2011 .pdf Pdf, 151.5 kB. 151.5 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-4 Fastställelse av arbetsplan för väg inom Trosa kommun.pdf Pdf, 19.6 kB. 19.6 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-5 Fastställelse av arbetsplan för väg inom Flens kommun.pdf Pdf, 20.4 kB. 20.4 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-6 Lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.pdf Pdf, 544.5 kB. 544.5 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-7 Ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun.pdf Pdf, 34.3 kB. 34.3 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-8 Hastighetsbegränsning 5 knop i Strängnäsfjärden på Mälaren, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 21.8 kB. 21.8 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-9 Hastighetsbegränsning 5 knop i Saltholmssundet, Nyköpings kommun.pdf Pdf, 22.3 kB. 22.3 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-10 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf Pdf, 501.1 kB. 501.1 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-11 Hastighetsbegränsning till högst 5 knop i Saltholmssundet, Nyköpings kommun.pdf Pdf, 22.8 kB. 22.8 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-12 Förändringar i allmänna vägnätet inom Flens kommun.pdf Pdf, 18.7 kB. 18.7 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-13 Upphävande av undantag från generella strandskyddet.pdf Pdf, 22.9 kB. 22.9 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-14 Beslut om bildande av Svalängsskogens naturreservat i Flens kommun.pdf Pdf, 26.2 kB. 26.2 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-15 Arbetsplan för väg inom Katrineholms och Flens kommuner.pdf Pdf, 16.8 kB. 16.8 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-16 Beslut om bildande av Strandhagens naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 26.3 kB. 26.3 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-17 Beslut om bildande av Djupvikens naturreservat i Gnesta kommun.pdf Pdf, 26 kB. 26 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-18 Beslut om bildande av Ekeby naturreservat i Gnesta kommun.pdf Pdf, 26.1 kB. 26.1 kB 2018-05-21 13.55

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2010-1 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 23.5 kB. 23.5 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-2 Förbud att använda hund som ställer eller förföljer viltdjur.pdf Pdf, 21.5 kB. 21.5 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-3 Turlista för färjan Vinön-Hampetorp.pdf Pdf, 119.2 kB. 119.2 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-4 Beslut om bildande av naturreservat Tomtaklintskogen i Trosa kommun.pdf Pdf, 25.4 kB. 25.4 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-7 Rättelseblad om  åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf Pdf, 24.7 kB. 24.7 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-8 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden Västerås och Grönsö-Ytterholm-Södertälje.pdf Pdf, 23.8 kB. 23.8 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-9 Ändrade öppettider för Stallarholmsbron D14 på väg 980.pdf Pdf, 24.6 kB. 24.6 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-88 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 19FS 2009:36.pdf Pdf, 27.7 kB. 27.7 kB 2018-05-21 14.01
04FS 2010-91 Hastighetsbegränsning till högst 3 knop i Hänösundet, Trosa kommun.pdf Pdf, 21.7 kB. 21.7 kB 2018-05-21 14.01
04FS 2010-197 Lokala ordningsföreskrifter Oxelösunds kommun.pdf Pdf, 303.5 kB. 303.5 kB 2018-05-22 16.46
04FS 2010-314 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 23.7 kB. 23.7 kB 2018-05-21 14.04
04FS 2010-382 Förändringar i allmänna vägnätet inom Trosa kommun.pdf Pdf, 19.1 kB. 19.1 kB 2018-05-21 14.04
04FS 2010-384 Ändrade öppettider för Stallarholmsbron D14 på väg 980.pdf Pdf, 23.5 kB. 23.5 kB 2018-05-21 14.04
04FS 2010-544 Revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun..pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-05-22 17.10
04FS 2010-672 Tillfällig avstängning av Stallarholmsbron i Mälaren.pdf Pdf, 21.5 kB. 21.5 kB 2018-05-22 17.14

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2009-1 Arbetsplan för byggande av ny anslutning från väg 52 till Skavsta flygplats.pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-2 Lokala föreskrifter för Oxelösunds kommun.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-3 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 12.6 kB. 12.6 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-4 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf Pdf, 425.7 kB. 425.7 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-7 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 12.4 kB. 12.4 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-12 Avstängning av farled i Ulfhällsfjärden i Mälaren, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2018-05-21 15.01
94FS 2009-19 Hastighetsbegränsning i Strängnäsfjärden, Mälaren, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-20 Beslut om bildande av Tussmötets naturreservat i Gnesta kommun.pdf Pdf, 14.1 kB. 14.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-30 Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun.pdf Pdf, 38.7 kB. 38.7 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-34 Hastighetsbegränsning till högst 5 knop i Visholmsviken, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-35 Hastighetsbegränsning till högst 5 knop och förbud mot vattenskidåkning i sundet Nabben och Djäkneön, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-36 Byggnadsförbud utefter det allmänna vägnätet .pdf Pdf, 83.1 kB. 83.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-41 Beslut om bildande av Sjöskogens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 26.7 kB. 26.7 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-42 Beslut om bildande av naturreservatet Nävekvarns klint, Nyköpings kommun.pdf Pdf, 26.4 kB. 26.4 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-43 Beslut om bildande av Stora Härnöns naturreservat i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 26.4 kB. 26.4 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-44 Beslut om bildande av Stora Härnöns naturreservat i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 26.3 kB. 26.3 kB 2018-05-21 15.01

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2007-1 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 15.2 kB. 15.2 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-2 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 15.6 kB. 15.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-4 Arbetsplan för väg inom Katrineholms kommun.pdf Pdf, 14.1 kB. 14.1 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-11 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 30.6 kB. 30.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-12 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf Pdf, 31.6 kB. 31.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-15 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 15.6 kB. 15.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-25 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2007.pdf Pdf, 451.9 kB. 451.9 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-75 Beslut om bildande av Magsjötorps naturreservat i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 16.8 kB. 16.8 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-76 Beslut om bildande av Hårbyskogens naturreservat i Gnesta kommun.pdf Pdf, 16.8 kB. 16.8 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-77 Beslut om bildande av Tolamossens naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 16.5 kB. 16.5 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-78 Nya föreskrifter och nytt syfte för Askö naturreservat, Trosa kommun.pdf Pdf, 19.4 kB. 19.4 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-85 Arbetsplan för gång - och cykelväg väg 800, Nyköpings kommun.pdf Pdf, 14.1 kB. 14.1 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-92 Lokala ordningsföreskrifter Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 38.3 kB. 38.3 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-93 Lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-99  Beslut om bildande av Kvarntorps naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 16.2 kB. 16.2 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-100 Beslut om bildande av Ljuvalunds naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 16.9 kB. 16.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-101 Beslut om bildande av Vurstusbackens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 16.9 kB. 16.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-102 Beslut om bildande av Älgesta naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 16.9 kB. 16.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-103 Beslut om bildande av Utnorsskogens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 16.7 kB. 16.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-104 Beslut om bildande av Perstorpsskogens naturreservat i Vingåkers kommun.pdf Pdf, 16.6 kB. 16.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-105 Arbetsplan för väg inom Katrineholms och Flens kommuner.pdf Pdf, 14.1 kB. 14.1 kB 2018-05-21 15.04
2005-22-d-lan.pdf Pdf, 13.6 MB. 13.6 MB 2018-05-23 15.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2006-1 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf Pdf, 27.7 kB. 27.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-2 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 14.4 kB. 14.4 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-7 Lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun.pdf Pdf, 25.3 kB. 25.3 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-8 Förändringar i det allmänna vägnätet inom Katrineholms kommun.pdf Pdf, 13 kB. 13 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-10 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 14.5 kB. 14.5 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-25 Avstängning av farled i Strängnäsfjärden i Mälaren, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 13.7 kB. 13.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-41 Användning av vattenskoter i Mälaren, Hjälmaren och Östersjöns skärgårdsområden.pdf Pdf, 23.8 kB. 23.8 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-45 Upphävande av tillträdesförbud på Hällefors Bruk, Flens kommun.pdf Pdf, 13.7 kB. 13.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-49 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf Pdf, 17.9 kB. 17.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-50 Beslut om bildande av Götöns naturreservat i Strängnäs kommn.pdf Pdf, 15.7 kB. 15.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-51 Beslut om bildande av Askholmens naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 15.4 kB. 15.4 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-52 Arbetsplan för väg inom Trosa kommun.pdf Pdf, 12.7 kB. 12.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-57 Beslut om bildande av Femöre naturreservat i Oxelösunds kommun.pdf Pdf, 15.8 kB. 15.8 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-58 Beslut om bildande av naturreservatet Bresshammars hage i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 15.6 kB. 15.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-59 Beslut om bildande av naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 15.7 kB. 15.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-60 Beslut om bildande av Ritorps naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 15.5 kB. 15.5 kB 2018-05-21 15.04
+4FS  2006-61 Beslut om bildande av Rosmossens naturreservat i Flens kommun.pdf Pdf, 15.5 kB. 15.5 kB 2018-05-21 15.04

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2003-10 Beslut om bildande av naturreservatet Stenstorps hagkärr i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 7.2 kB. 7.2 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-11 Beslut om bildande av naturreservatet Norrby kyrkskog i Strängnäs kommun.PDF Pdf, 7.5 kB. 7.5 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-15Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf Pdf, 5.7 kB. 5.7 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-23 Lokala ordningsföreskriter för torghandel, Oxelösunds kommun.pdf Pdf, 96.8 kB. 96.8 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-37 Beslut om bildande av naturreservatet Berga Kulle, Nyköpings kommun.PDF Pdf, 7.2 kB. 7.2 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-38 Beslut om bildande av Tomsängens naturreservat i Vingåkers kommun.PDF Pdf, 7.1 kB. 7.1 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-39 Beslut om bildande av naturreservatet Tynnelsö Djurgård i Strängnäs kommun.PDF Pdf, 7.3 kB. 7.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-40 Beslut om bildande av naturreservatet Tynnelsö Prästholmen i Strängnäs kommun.PDF Pdf, 7.3 kB. 7.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-59 Förbud mot vattenskid- och wakeboardåkning i Visholmsviken, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 10.3 kB. 10.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-60 Avlysning av den norra genomfarten för fartyg över 12 x 4 m vid Tosteröbron, Strängnäs kommun.pdf Pdf, 10.3 kB. 10.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-79 Beslut om bildande av Lindöns naturreservat i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 11.3 kB. 11.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-80 Beslut om bildande av naturreservatet Koholmen i Nyköpings kommun.pdf Pdf, 11.8 kB. 11.8 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-81 Beslutom bildande av Fjellskäfte naturreservat i Katrineholms kommun.pdf Pdf, 11.5 kB. 11.5 kB 2018-05-21 15.14

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1998-2 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Bråtöns domänreservat..pdf Pdf, 17.3 kB. 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-4 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Hamra naturreservat..pdf Pdf, 17.3 kB. 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-5 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Malma domänreservat..pdf Pdf, 17.3 kB. 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-6 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Fågelskärs naturreservat..pdf Pdf, 17.9 kB. 17.9 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-7 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av naturreservatet Tore grav..pdf Pdf, 17.3 kB. 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-8 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Pilthyttedammens domänreservat..pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-9 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Stora Bötets domänreservat..pdf Pdf, 17.4 kB. 17.4 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-10 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Långmossens naturreservat..pdf Pdf, 17.4 kB. 17.4 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-11 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Nävsjöns domänreservat..pdf Pdf, 17.4 kB. 17.4 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-40 Undantag från bestämmelserna till skydd för fågellivet i Båven 1998..pdf Pdf, 18.3 kB. 18.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-84 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Fräkenkärrets naturreservat..pdf Pdf, 17.6 kB. 17.6 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-85 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av naturreservatet Utnäset. .pdf Pdf, 17.8 kB. 17.8 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-86 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Igelbålens naturreservat. .pdf Pdf, 17.5 kB. 17.5 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-87 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Putbergens naturreservat. .pdf Pdf, 17.5 kB. 17.5 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-88 Länsstyrelsens i Södermanlands län sjötrafikföreskrift om fartbegränsning i Björsundet, Mälaren..pdf Pdf, 16.2 kB. 16.2 kB 2020-09-03 14.32

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1997-8 Om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt för Björnlunda vattentäkt, Lockvattnet, Gnesta kommun..pdf Pdf, 278.9 kB. 278.9 kB 2020-09-03 14.32

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1990-6, 32.A, Natån mellan Naten och Båven i Nyköping..pdf Pdf, 15.9 kB. 15.9 kB 2020-09-03 14.26

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1986-7 Kungörelse ang Tingstuhöjdens naturvårdsområde, Strängnäs kommun..pdf Pdf, 365.2 kB. 365.2 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1986-13 Ang. Fågelskyddsområden längs kanotleder..pdf Pdf, 16.5 kB. 16.5 kB 2020-08-27 14.48

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1985-1 Kungörelse ang naturreservaten Kalkbro i Strängnäs kommun.pdf Pdf, 266.8 kB. 266.8 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-5 Kungörelse ang Furholmens naturreservat inom Tullgarns kronopark, Nyköpings Kommun..pdf Pdf, 175.1 kB. 175.1 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-6 Kungörelse ang Naturvårdsområde för delar av kronoparken Tullgarn, Nyköpings kommun..pdf Pdf, 306.5 kB. 306.5 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-9 Ang. Förordnande till skydd för fågellivet på öar inom Ridö- Sundbyholmsarkipelagen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner..pdf Pdf, 123.7 kB. 123.7 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-10 Ang. Bildande av naturreservatet Ridö - Sundbyholmsarkipelagen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner..pdf Pdf, 251.8 kB. 251.8 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-11 Om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Österåkers vattenförsörjning, Vingåkers kommun..pdf Pdf, 264.7 kB. 264.7 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-18 Ang. Naturreservatet Bokö – Oxnö, Nyköpings kommun..pdf Pdf, 141.4 kB. 141.4 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-19 Kungörelse angå utökning av Sofiebergsåsens naturreservat, Eskilstuna kommun..pdf Pdf, 203.2 kB. 203.2 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-20 Kungörelse ang utökning av Svanvikens naturreservat, Nyköpings kommun..pdf Pdf, 257.2 kB. 257.2 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-21 Kungörelse ang naturreservatet Sjösakärren, Nyköpings kommun..pdf Pdf, 307.3 kB. 307.3 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1986-1 Ang. Fastställelse av tillägg till skyddsbestämmelser för kommunala grundvattentäkter för tätorterna Katrineholms kommun..pdf Pdf, 20.5 kB. 20.5 kB 2020-08-27 14.48

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1982-15 Kungörelse ang naturreservat på Sofiebergsåsen i Eskilstuna kommun.pdf Pdf, 199.5 kB. 199.5 kB 2020-08-27 14.44

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss