Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Organisation

Länsstyrelsen i Södermanlands län är organiserad i fem avdelningar med underliggande enheter.

Organisationsskiss_2020

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping