Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Organisation

Länsstyrelsen i Södermanlands län är organiserad i fem avdelningar med underliggande enheter.

Organisationsskiss_2020

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping