Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Organisation

Länsstyrelsen i Södermanlands län är organiserad i fem avdelningar med underliggande enheter.

Organisationsskiss_2020

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping