Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårt uppdrag

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Länsstyrelsens generella uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar samt att ge likvärdig service i hela länet. Det vill säga att tillgodose medborgarnas och företagens förväntan på snabb, rättssäker och enkel service.

Utgångspunkten för Länsstyrelsens verksamhet är det regleringsbrev som regeringen årligen utfärdar till länsstyrelserna och som innehåller de uppdrag som regeringen ger länsstyrelserna.

Vår verksamhet styrs dessutom av förordningar, lagar och styrdokument som initieras av andra nationella aktörer, däribland:

  • Boverket
  • Energimyndigheten
  • Folkhälsomyndigheten
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Jordbruksverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Naturvårdsverket
  • Riksantikvarieämbetet
  • Socialstyrelsen
  • Trafikverket

Länsstyrelserna har också samordningsansvaret för regional krisberedskap och är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom respektive län. Vid höjd beredskap ska Länsstyrelserna verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Utöver de uppgifter som Länsstyrelsen normalt ska lösa, kommer ett antal särskilda uppdrag och projekt varav några har en nationell eller internationell dimension.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss