Landshövding och länsråd

Beatrice Ask är landshövding och Johanna Sandwall länsråd på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län). Det är regeringen som utser landshövdingen. Innan Beatrice Ask var Liselott Hagberg landshövding mellan 2012 och 2019.

Beatrice Ask

Beatrice Ask är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020.

Beatrice Ask har en gedigen bakgrund bland annat som riksdagsledamot och ålderspresident i Riksdagen. 1991 till 1994 var Beatrice Ask skolminister och mellan 2006 och 2014 var hon justitieminister. Hon är född 1956 i Sveg.

Beatrice förordnande som landshövding i Södermanlands län varar från den 1 januari 2020 till och med den 31 mars 2025.
2012–2019: Liselott Hagberg

2006–2012: Bo Könberg

1996–2005: Bo Holmberg

1990–1996: Ivar Nordberg

1980–1990: Bengt Gustavsson

1970–1980: Mats Lemne

1958–1970: Ossian Sehlstedt

1958: Gustaf Andersson

1935–1958: Bo Hammarskjöld

1927–1935: Gustaf Sederholm

1906–1927: Lennart Reuterskiöld

1894–1906: Filip Boström

1888–1894: Otto Printzsköld

1858–1888: Gustaf Lagerbjelke

1833–1858: Gustaf Erik Frölich

1824–1833: Gustaf Peyron den äldre

1815–1824: Per Erik Skjöldebrand

1804–1815: Fabian Ulfsparre

1794–1804: Salomon Jakob Gyllenadler

1792–1794: Carl Lagerbring

1769–1791: Per Abraham Örnsköld

1769: Jeremias Wallén

1761–1769: Nils Adam Bielke

1751–1761: Claes Gustaf Rålamb

1750–1751: Carl Mårten Fleetwood

1739–1750: Nils Bonde af Björnö

1737–1739: Carl Gustaf Sparre

1733–1737: Olof Gyllenborg

1732–1733: Jonas Fredrik Örnfelt

1727–1732: Michael Törnflycht

1723–1727: Nils Gyllenstierna

1716–1723: Germund Cederhielm d.y.

1714–1716: Peter Scheffer

1710–1714: Peder Franc

1693–1710: Hans Clerck

1678–1693: Gabriel Falkenberg

1657–1678: Erik Carlsson Sparre

1653–1657: Göran Bengtsson Sparre

1648–1653: Gustaf Bonde

1640–1648: Hans Rotkirch

1637–1640: Knut Göransson Posse

1634–1637: Peder Erlandsson Bååt

1634: Stellan Otto von Mörner

Länsrådet

Porträttbild av länsråd Johanna Sandwall mot en ljusgrå bakgrund.

Länsråd Johanna Sandwall. Foto: Janne Höglund.

Johanna Sandwall

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när denne inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Johanna Sandwall är Länsråd i Södermanlands län sedan den 23 augusti 2021.

 

 

 

 


Förfrågningar för möten och evenemang

Förfrågningar avseende landshövdingens och länsrådets medverkan vid olika möten och evenemang ställs till respektive sekreterare:

Landshövdingens sekreterare
Monica Thunmarker, telefon 010-223 42 03, e-post monica.thunmarker@lansstyrelsen.se

Länsrådets sekreterare
Madeleine Spens, telefon 010-223 42 47, e-post madeleine.spens@lansstyrelsen.se

Förfrågningar för medverkan i media

Förfrågningar avseende landshövdingens och länsrådets medverkan i media ställs till Kommunikationsfunktionen:

Josefin Lindberg (kommunikationschef), telefon 010-223 42 26, e-post kommunikation.sodermanland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss