Publiceringsdatum: 26 juni 2019

Senast uppdaterad: torsdag 1 augusti, 12.10

Jakttider och fällavgifter för jakten 2019/2020

Länsstyrelsen Skånes vapen

Länsstyrelsens beslutade 2019-06-18 om jakttider och fällavgifter för älgjakten samt kronhjortsjakten under jaktår 2019/2020 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen Skåne. Diarienummer 218-19125-2019

Beslutet finns att läsa i sin helhet på länken nedan.

jakttider och fällavgifter för jakten 2019-2020PDF

Kontakt