Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Kostnader för fälld älg

Kostnaden för en fälld älg jaktåret 2021/2022 är 100 kr per kalv och 1000 kr per vuxet djur. Avgiften kan variera från år till år.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Ersättning för besöket regleras direkt till den som är utsedd att skriva intyget. Nuvarande ersättningsnivå ligger på 300 kr plus milersättning 18,50 kr.

Per-Ola Andersson
Sjunkaröd 1339 B, 288 90 Vinslöv
peo@skanskavilt.se
070-558 11 73

Tom Espgård
Långstorp Hallahus 361, 243 93 Höör
tom.espgard@lansstyrelsen.se
076-840 15 33

Erik Muhr
Ljunggatan 30, 288 32 Vinslöv
erik.muhr@hotmail.com
070-412 65 06

Fredrik Pedersen
Eriksdalsvägen 214, 275 92 Sjöbo
natursparet@telia.com
070-511 34 58

Johannez Rahm
Ringsjöhöjden Villavägen 8, 243 35 Höör
johannez.rahm@telia.com
070-756 98 33

Jan Strömberg
Maglehultsvägen 275, 291 92 Kristianstad
strombergsjaktvilt@hotmail.se
070-880 28 29

Kurt Svensson
Ingelstorp gård 1200, 264 54 Ljungbyhed
ingelstorps.farm@gmail.com
070-690 49 98

Mikael Wilhelmsson
Kullastigen 6, 273 50 Brösarp
mikael.wilhelmsson@jagareforbundet.se
070-330 06 71

Patrik Yngvesson
Östanböke 2110, 280 72 Killeberg
ostanbokegard@gmail.com
072-233 34 69

Fredrik Svärd
Skuddarp 203, 243 92 Höör
fredrik.skuddarp@hotmail.com
070-885 45 03

Tilldelningsbeslut per licensområde

Länsstyrelsen skickar årligen ut ett meddelande om tilldelningsbeslut till varje licensområde senast en månad innan älgjaktsstart. Tilldelningen av vuxna älgar kan vara könskvoterad, detta innebär att antalet tjurar respektive kor av de vuxna tilldelade djuren inte får överskrida de som Länsstyrelsen angivit i tilldelningsmeddelandet. Av meddelandet framgår även jaktårets avgifter för fälld älgkalv respektive vuxen älg samt eventuella ytterligare villkor för jakten.

Ansök om älgjaktsområde

Gäller älgskötselområden och licensområden.

Blankett för ansökan om registrering av område för älgjakt Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
skane@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen Skåne
Förvaltningsjuridiska enheten
291 86 Kristianstad

Älgjaktsområden ska utöver ovan angivna krav för älgskötselområden respektive licensområden även vara lämpade för älgjakt i övrigt. Detta innebär bland annat att områden som är för splittrade inte får registreras. Länsstyrelsen kan även neka registrering exempelvis om området är detaljplanelagt eller det rör sig om vattenareal.

Om Länsstyrelsens beslut om registrering går sökanden emot ska detta besked lämnas senast tre månader innan älgjaktsstart, i övriga fall gäller en månad innan älgjaktsstart.

Älgskötselområden med lägre avskjutning kan registreras om det finns särskilda skäl

Man kan registrera ett älgskötselområde även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år om det finns särskilda skäl och om området i övrigt är lämpat för älgjakt.

Exempel på sådana särskilda skäl för att registrera ett älgskötselområde är om geografiska förhållanden medför att ett älgskötselområde, för att medge avskjutning av tio vuxna älgar per år, skulle bli så stort att bildande av älgskötselområde avsevärt försvåras. Ett krav är dock att området är naturligt väl avgränsat.

I Skåne län finns ett antal älgskötselområden som består av en stor andel åkerareal där en avskjutning om endast fem vuxna älgar per år har godkänts av Länsstyrelsen.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.