Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Beslut om jakttider

Jakttiden för älg i älgskötselområden och licensområden är den 8 oktober till och med den 31 januari.

Rekommenderad jakttid inom ovanstående skötsel‑ och licensområden är dock från och med den 25 oktober 2023 till och med den 31 januari 2024.

Den fria kalvjakten inom oregistrerade områden infaller från den 8 oktober till och med den 12 oktober.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

  • beslutad tilldelning
  • avskjutning
  • slaktvikter
  • älgobs
  • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Fällavgifter för älg

Avgiften för en fälld vuxen älg under jaktåret 2023/2024 är 1 500 kr och för årskalv 200 kr. Avgiften kan variera från år till .

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Ersättning till viltkasserare/viltbesiktare

Kostnaden för bedömning av otjänlig älg betalas direkt till den som är utsedd att skriva intyget. Nuvarande ersättning är 300 kr plus en milersättning på 18,50 kr.

Willy Berndtsson
PL 6629, 264 93 Klippan
Tel 0705-447547
e-post willy.berndtsson@telia.com

Per-Ola Andersson
Sjunkaröd 1339 B, 288 90 Vinslöv
peo@skanskavilt.se
070-558 11 73

Tom Espgård
Långstorp Hallahus 361, 243 93 Höör
tom.espgard@lansstyrelsen.se
076-840 15 33

Erik Muhr
Rönngatan 10 , 288 34 Vinslöv
erik.muhr@hotmail.com
070-412 65 06

Fredrik Pedersen
Eriksdalsvägen 214, 275 92 Sjöbo
natursparet@telia.com
070-511 34 58

Johannez Rahm
Ringsjöhöjden Villavägen 8, 243 35 Höör
johannez.rahm@telia.com
070-756 98 33

Jan Strömberg
Maglehultsvägen 275, 291 92 Kristianstad
strombergsjaktvilt@hotmail.se
070-880 28 29

Kurt Svensson
Ingelstorp gård 1200, 264 54 Ljungbyhed
ingelstorps.farm@gmail.com
070-690 49 98

Mikael Wilhelmsson
Kullastigen 6, 273 50 Brösarp
mikael.wilhelmsson@jagareforbundet.se
070-330 06 71

Patrik Yngvesson
Östanböke 2110, 280 72 Killeberg
ostanbokegard@gmail.com
072-233 34 69

Fredrik Svärd
Skuddarp 203, 243 92 Höör
fredrik.skuddarp@hotmail.com
070-885 45 03

Älgförvaltningsområden i Skåne

Beslut om indelning av Skåne län i älgförvaltningsområden Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om ändring av indelning av Skåne län i älgförvaltningsområden Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lathund för minsta areal för att bilda licensområde Pdf, 213.6 kB.

Rekommendationer för älgförvaltningen

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om rekommendationer för älgförvaltningen i länet. Riktlinjerna gäller när älgförvaltningsgrupperna tar fram älgförvaltningsplaner och när skötselplaner ska granskas av älgförvaltningsgrupperna samt godkännas av Länsstyrelsen.

Rekommendationer för älgförvaltningen i Skåne län Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om Viltförvaltningsdelegationen i Skåne

Ansök om älgjaktsområde

Gäller älgskötselområden och licensområden.

Blankett för ansökan om registrering av område för älgjakt Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
skane@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Älgjaktsområden ska utöver ovan angivna krav för älgskötselområden respektive licensområden även vara lämpade för älgjakt i övrigt. Detta innebär bland annat att områden som är för splittrade inte får registreras. Länsstyrelsen kan även neka registrering exempelvis om området är detaljplanelagt eller det rör sig om vattenareal.

Om Länsstyrelsens beslut om registrering går sökanden emot ska detta besked lämnas senast tre månader innan älgjaktsstart, i övriga fall gäller en månad innan älgjaktsstart.

Älgskötselområden med lägre avskjutning kan registreras om det finns särskilda skäl

Man kan registrera ett älgskötselområde även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år om det finns särskilda skäl och om området i övrigt är lämpat för älgjakt.

Exempel på sådana särskilda skäl för att registrera ett älgskötselområde är om geografiska förhållanden medför att ett älgskötselområde, för att medge avskjutning av tio vuxna älgar per år, skulle bli så stort att bildande av älgskötselområde avsevärt försvåras. Ett krav är dock att området är naturligt väl avgränsat.

I Skåne län finns ett antal älgskötselområden som består av en stor andel åkerareal där en avskjutning om endast fem vuxna älgar per år har godkänts av Länsstyrelsen.

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

205 15 Malmö

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss