Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fritidsfiske

Fritidsfisket i Skåne karaktäriseras av ett mycket stort och brett utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar. I hela Skåne finns goda förutsättningar för ett varierat fritidsfiske.

Havsfisket bedrivs dels via turbåtar, dels via trollingfiske efter lax utanför Simrishamn. Kustfisket efter havsöring är av världsklass och förekommer längs hela den skånska kusten.

Vi på Länsstyrelsen Skåne har som mål att genom olika fiskevårdsåtgärder stärka fiskbestånden, implementera förändringar av de regler som gäller för hur fisket ska bedrivas, stödja de viktiga vattenområden som finns kvar och utveckla fisket inom turistsektorn.

Djupkartor

Här hittar du djupkartor över en del sjöar i Skåne. Kartorna har varierande kvalitet vilket beror på att flera kartor är handlodade, ritade för hand och har kommit till redan på 1920-talet. Kartorna av senare datum är lodade med modern teknik och digitaliserade.

De sjöar som är digitaliserade år 2004 hittar du som pdf-filer nedan. Djupkartor som är lodade före 2004 finns som skannade bilder i jpg-format (200 dpi).

År 2006 gjordes en ny djupkarta för Oppmannasjön. Den kan du köpa genom fiskevårdsområdet. Ivösjöns Fiskevårdsförening har också en djupkarta från 2008 till försäljning. Även Osbysjön har en nyare karta som du kan ladda ner eller köpa på fiskevårdsområdets webbplats.

Observera att alla djupkartor endast är till för ditt eget bruk. De får inte användas i kommersiellt syfte eller läggas över på någon annan webbplats.

Kontakt