Kronhjortsjakt

Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Den får jagas inom hela Skåne men det krävs ett särskilt tillstånd (licens) för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde. Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort, både inom och utanför kronhjortsområde.

I Skåne län finns sex till varandra gränsande områden som är kronhjortsområden.

Karta Kronhjortsområden Pdf, 5.8 MB.

Förvaltningsplan för kronhjort 2019-2022 Pdf, 784.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2. till förvaltningsplan - Bakgrund och referenser. Pdf, 332.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Jakttiden för kronhjort i Skåne är från den 8 oktober till till och med den 31 januari. Datumen gäller både inom och utom kronhjortsområde.

Anmälan av jaktresultat

Inom kronhjortsområdena rapporterar du via den anmälningsblankett som bifogas tilldelningsbeslutet.

På oregistrerad mark utanför kronhjortsområde ska fällda kronvilt anmälas inom två veckor efter jakttidens utgång på blanketten nedan.

Blankett för anmälan om fällda kronvilt utanför kronhjortsområde Pdf, 125.3 kB.

För kronvilt betalas ingen fällavgift. 

Jaktresultat säsong 2019/20

Den totala avskjutningen på 952 djur är en ökning från föregående säsong med 32 djur. Antalet fällda kalvar har minskat från 434 till 400, medan antalet fällda hindar ökat från 274 till 334. För hjortar sågs en marginell förändring från 212 fällda 2018/2019 till 218 fällda nu. Fördelningen i avskjutningen var 42 % kalv, 35 % hind och 23 % hjort. Inför säsongen 2019/2020 gjordes en ökning av licenstilldelningen med 12 %. Utnyttjandet av tilldelningen blev något lägre 2019/2020 med 74 %, jämfört med 78 % för 2018/2019. För den extra tilldelningen minskade utnyttjandet från 74 % till 68 %.

Licenstilldelning och avskjutning av kronvilt inom licensområdet i Skåne 2019/20 Pdf, 501.2 kB.

Avskjutning kronvilt inom licensområdet 2014-2018 Pdf, 206.5 kB.

Brunstobs kronvilt

Hjälp till att inventera kronvilt under brunsten. Är du jägare eller markägare inom licensområdet för kronvilt så kan du delta i inventeringen.

Instruktioner för hur inventeringen går till hittar du här Pdf, 1.8 MB.

Brunstobsen ger kunskap om trender och sammansättning och hjälper oss att följa stammens utveckling.

Inventeringen sker på den egna marken under högbrunsten mellan den 5 och 19 september. Resultaten ska rapporteras senast den 30 september och kommer att sammanställas och åskådliggöras på kronhjortsområdesnivå.

Vilka enskilda licenssökande marker som deltagit i brunstobsen, eller dessa markers inventeringsresultat, kan inte ses av andra.

Rapportering görs via PDF-formuläret som skickas in till Länsstyrelsen. På PDF-formuläret finns plats för 5 inventeringstillfällen.

Här hittar du PDF-formuläret för brunstobs av kronvilt Pdf, 139.8 kB.

Ansökan om att fälla kronvilt

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om att under särskild jakttid få fälla kronvilt Pdf, 233.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka blanketten till: skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  291 86 Kristianstad

Det finns vissa krav för att få registrera ett nytt licensområde. Licensområdet ska uppfylla samtliga tre krav:

 1. Området ska omfatta minst 200 hektar
 2. Området ska vara i princip sammanhängande
 3. Marken ska ha lämplig kronhjortsbiotop eller fast stam av kronvilt

Om du ansöker om att registrera licensområde på mark med fastigheter du inte äger ska du kunna visa upp ett jakträttsintyg från fastighetsägarna.

Senaste den 10 februari det aktuella jaktåret ska du skicka in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att under särskild jakttid få fälla kronhjort.

Kronhjortsområden

Länsstyrelsen har delat in Skåne i sex kronhjortsområden som heter kronhjortsområde A-F.

Exempelvis betyder licensnumret A1 att ert licensområde tillhör kronhjortsområde A och att 1 är ert licensnummer på kronhjortsområde A. Detta licensnummer kommer sedan att vara ett permanent licensnummer för just ert licensområde.

Karta Kronhjortsområden Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen skickar årligen ut en förifylld ansökningsblankett med aktuellt licensnummer och namnuppgift till befintliga licensområden (områden som har haft licens förra året). På blanketten anger man bland annat det antal djur man önskar fälla samt om man vill lägga till eller ta bort fastigheter från licensområdet. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till Länsstyrelsen senast den 10 februari om man önskar licens att fälla kronhjort inför kommande jaktår.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.