Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt på allmänt vatten

För att bedriva jakt på allmänt vatten måste du ha tillstånd av Länsstyrelsen. Du söker tillståndet i formuläret på sidan.

Allmänna regler

Du får inte bedriva jakt på allmänt vatten som ligger närmare än hundra meter från en fastighets strandlinje eller inom områden där det finns ett förordnande eller förbud mot jakt (Miljöbalken).

Särskild information

12 § Jaktlagen (1987:259): På allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand har fastighetsägaren jakträtt intill etthundra meter från strandlinjen. Om detta skulle medföra att flera fastighetsägare får jakträtt på samma vattenområde, skall var och en av dem ha jakträtt på den del av jaktområdet som är närmast hans strand. På annat allmänt vatten liksom på holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman, får jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd.

47§ Jaktförordningen (1987:905): Genom beslut i det enskilda fallet eller genom föreskrifter får länsstyrelsen meddela tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259). När enskilda jakttillstånd meddelas, bör företräde ges åt personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden.

Ansökan

  1. Fyll i formuläret för ansökan och klicka på skicka.
  2. Betala avgiften 1 660 kr till bankgiro 102-2912 och ange ditt namn. Ansökan behandlas när avgiften är betald.

Formulär för ansökan

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka ansökan.

Uppgifter om jakten

ååååmmdd-xxxx
Har avlagt jägarexamen: * (obligatorisk)
Har avlagt jägarexamen:Uppgifter för din ansökan


Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss