Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Säljakt

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl samt skyddsjakt efter knubbsäl inom Skåne län.

Besluten är förenade med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Naturvårdsverkets beslut om jakt av säl Länk till annan webbplats.

Jakt på säl på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fälld säl

Den som fällt säl under jakt ska rapportera det till Naturvårdsverket.

Formulär för att rapportera fälld säl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ersättning för hantering av fällda sälar

Du kan få ersättning för hanteringskostnader för sälar som du fällt vid skydds- eller licensjakt.

Stödet syftar till en anpassad sälförvaltning för att minska sälens skadliga påverkan på fiske och vattenbruk. Stödet ska främja sälförvaltning genom att ge ersättning för hanteringskostnader av sälar som fällts vid skyddsjakt och licensjakt.

Sälpopulationen är så pass stor att den påverkar såväl det småskaliga kustnära yrkesfisket som vattenbruket och fritidsfisket. Sälarna sprider också parasiter som till exempel sälmask, vilket påverkar fisken negativt och gör den oattraktiv som livsmedel.

Ersättningen är ett stöd inom havs- , fiskeri- och vattenbruksprogrammet och du gör din ansökan hos Jordbruksverket.

Sök stöd hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jakt på allmänt vatten

Du kan behöva ansöka om jakt på allmänt vatten

Ansökan om tillstånd att bedriva jakt på allmänt vatten

Jakt i naturområden med områdesskydd

I naturområden med områdesskydd kan det vara regler som påverkar säljakt. Här nedan finns en karttjänst där du lätt kan överblicka inom vilka områdesskydd i Skåne det är förbjudet med säljakt. Där det delvis råder förbud kan du se under vilka omständigheter det är förbjudet genom att klicka på polygonen och läsa under "kommentar". Där det råder förbud krävs det dispens och/eller tillstånd för möjligheten att jaga säl.

Om du vill ha mer information om hur du bär dig åt för att ansöka om dispens/tillstånd eller mer information om ett område där det delvis råder förbud kontakta carl.lindqvist@lansstyrelsen.se

Karttjänst med information om inskränkningar vid säljakt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss