Säljakt

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl samt skyddsjakt efter knubbsäl inom Skåne län.

Ersättning för hanteringskostnader (Gråsäl)

Nu går det att söka ersättning för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits inom licensjakten 2022. Du kan endast få ersättning för hantering av sälar som destruerats vid godkänd anläggning. Godkända anläggningar är sådana anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.

Ansökan om ersättning görs i två steg:

  1. Ansök om bidrag senast 1september 2022
  2. Ansök om utbetalning av bidrag senast 15 september 2022

Fyll i ansökan och skicka till

skane@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Blanketter

Ansökan om bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 272.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om utbetalning av bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 276.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva ansöka om jakt på allmänt vatten

Ansökan om tillstånd att bedriva jakt på allmänt vatten

Kontakt