Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Djur i verksamheten

Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Det är hos oss du söker tillstånd om du vill visa upp djur offentligt. Du ansöker också om veterinär till offentlig tävling.

När krävs skydd för utegångsdjur?

Under den kalla årstiden då bete inte växer ska utegångsdjur ha tillgång till skydd mot väder och vind. Djuren ska ha tillgång till skydd när dygnsmedeltemperaturen är 5 grader eller lägre fem dagar i följd. Vi bedömer med hjälp av SMHIs temperaturmätningar när skydd krävs.

Den kalla årstiden kan infalla vid olika tider beroende på var i Skåne djuren finns. Det är ditt ansvar som djurägare att vara uppmärksam på när dina djur ska ha skydd för väder och vind enligt lagstiftningen. När kravet på skydd infallit för hela Skåne publiceras det som en nyhet på vår webbplats.

Från och med den 17 april 2023 förekommer inte ligghallskrav i Skåne län. Det kan förekomma lokala skillnader i väder och temperatur. Det djurhållarens ansvar att se till att utegångsdjur har erforderligt skydd samt torra och rena liggplatser som uppfyller lagstiftningen.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur. Till exempel för att ha många hundar eller hästar eller om du har en yrkesmässig verksamhet.

Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten.

Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att förevisa djur krävs godkännande av Länsstyrelsen.

Ansök om veterinär till tävling

Vid många tävlingar med djur krävs att det finns en tävlingsveterinär på plats.

Sälja, visa, hantera vilda växter och djur

Ska du konservera djur och växter, handla med levande djur och växter eller visa upp vilda djur i en djurpark? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Smittskydd och djurhälsa

Misstänker du att ett djur som du äger eller tar hand om har drabbats av en allvarlig sjukdom? Då är du skyldig att omedelbart anmäla det till en veterinär, för att minska risk för smitta och underlätta bekämpning av sjukdomen.

Djurhälsopersonal

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av djurhälsopersonal i länet. Det innebär att vi kontrollerar att personal som arbetar med djurens hälso- och sjukvård följer gällande lagar och bestämmelser.

Kontakt