Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djur i verksamheten

Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Det är hos oss du söker tillstånd om du vill visa upp djur offentligt. Du ansöker också om veterinär till offentlig tävling.

När krävs skydd för utegångsdjur?

Under den kalla årstiden då betestillväxten inte sker ska utegångsdjur ha tillgång till skydd mot väder och vind. När dygnsmedeltemperaturen är 5 grader eller lägre fem dagar i följd ska djuren ha tillgång till skydd. Länsstyrelsen Skåne bedömer med hjälp av SMHIs temperaturmätningar när skydd krävs.

Den kalla årstiden kan infalla vid olika tider beroende på var i Skåne djuren finns. Det är ditt ansvar som djurägare att vara uppmärksam på när dina djur ska ha skydd för väder och vind enligt lagstiftningen. När kravet på skydd infallit för hela Skåne publiceras det som en nyhet på vår webbplats.

Nu ska djur som går ute ska ha skydd

Från den 20 november ska djur i hela Skåne som går ute ha skydd. Skyddet ska vara tillräckligt stort för alla djuren och ska generellt bestå av tre hela väggar och ett tak. Under våren när dygnsmedeltemperaturen varaktigt överstiger 5 grader och gräset börjar växa igen krävs inte längre skydd till utegångsdjur.

Jordbruksverkets information om lantbruksdjur och hästar Länk till annan webbplats.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur. Till exempel för att ha många hundar eller hästar eller om du har en yrkesmässig verksamhet.

Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten.

Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att förevisa djur krävs godkännande av Länsstyrelsen.

Ansök om veterinär till tävling

Vid många tävlingar med djur krävs att det finns en tävlingsveterinär på plats.

Sälja, visa, hantera vilda växter och djur

Ska du konservera djur och växter, handla med levande djur och växter eller visa upp vilda djur i en djurpark? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Smittskydd och djurhälsa

Misstänker du att ett djur som du äger eller tar hand om har drabbats av en allvarlig sjukdom? Då är du skyldig att omedelbart anmäla det till en veterinär, för att minska risk för smitta och underlätta bekämpning av sjukdomen.

Djurhälsopersonal

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av djurhälsopersonal i länet. Det innebär att vi kontrollerar att personal som arbetar med djurens hälso- och sjukvård följer gällande lagar och bestämmelser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss