Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Djur i verksamheten

Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Det är hos oss du söker tillstånd om du vill visa upp djur offentligt. Du ansöker också om veterinär till offentlig tävling.

När krävs skydd för utegångsdjur?

Under den kalla årstiden då betestillväxten inte sker ska utegångsdjur ha tillgång till skydd mot väder och vind. När dygnsmedeltemperaturen är 5 grader eller lägre fem dagar i följd ska djuren ha tillgång till skydd. Länsstyrelsen Skåne bedömer med hjälp av SMHIs temperaturmätningar när skydd krävs.

Den kalla årstiden kan infalla vid olika tider beroende på var i Skåne djuren finns. Det är ditt ansvar som djurägare att vara uppmärksam på när dina djur ska ha skydd för väder och vind enligt lagstiftningen. När kravet på skydd infallit för hela Skåne publiceras det som en nyhet på vår webbplats.

Från 25 april krävs inte väderskydd för djur i Skåne

Under våren när dygnsmedeltemperaturen varaktigt överstiger 5 grader och gräset börjar växa igen krävs inte längre skydd till utegångsdjur.

För djur som släpps ut tidigt på våren bör du tänka på följande:

  • Ren och torr liggplats ska finnas, oavsett tidpunkt på året.
  • Stödutfodring är nödvändigt för djur som går ute utan tillräckligt med bete.
  • Vid kraftigt väderomslag, där vädret försämras och det blir kallt igen, ska det finnas möjlighet att tillfälligt ta in djuren igen.

Jordbruksverket nya registreringskrav

Senast den 1 oktober 2021 ska den som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket. Bland annat berörs du som bedriver verksamhet med häst. Mer information om vilka verksamheter som berörs av registreringskravet finns hos Jordbruksverket.

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur. Till exempel för att ha många hundar eller hästar eller om du har en yrkesmässig verksamhet.

Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten.

Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att förevisa djur krävs godkännande av Länsstyrelsen.

Veterinär till offentlig tävling

Vid många offentliga tävlingar med djur krävs att det finns en tävlingsveterinär på plats.

Sälja, visa, hantera vilda växter och djur

Ska du konservera djur och växter, handla med levande djur och växter eller visa upp vilda djur i en djurpark? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Smittskydd

Misstänker du att ett djur som du äger eller tar hand om har drabbats av en allvarlig sjukdom? Då är du skyldig att omedelbart anmäla det till en veterinär, för att minska risk för smitta och underlätta bekämpning av sjukdomen.

Djurhälsopersonal

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av djurhälsopersonal i länet. Det innebär att vi kontrollerar att personal som arbetar med djurens hälso- och sjukvård följer gällande lagar och bestämmelser.

Kontakt