Skogens värden

Ett unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens värden.

Skogens värden är ett samarbetsprojekt för att skapa nya jobb på landsbygden i Skåne. Vi som med- och samverkar är Visit Skåne AB, Krinova Incubator & Science Park, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. Vi arbetar tillsammans för att tillvarata den skånska skogens utvecklingspotential inom områdena boende och service längs vandringsleder i Skåne, träförädling och skogens mat.

Den skånska skogen täcker 38 % procent av Skånes yta, mer än vad de flesta tror. Skånes skog är viktig ur många synpunkter, miljö, rekreation, produktion och innovation. Dess roll blir också allt viktigare i relation till klimatfrågan. Den skånska skogen är dessutom unik i Sverige genom den rika förekomsten av lövträd.

Nu har Jordbruksverket beviljat resurser för projektet ”Stöd för samarbete för att skapa nya jobb på landsbygden”, och som delvis är finansierat genom EU-stöd. Plattformen för projektet genom unikt samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen Skåne, Krinova Incubator & Science Park och Visit Skåne AB. I projektet har den skånska skogen huvudrollen.

Projektledare Maritha Hamrin, Länsstyrelsen:

– Den skånska skogen rymmer stora möjligheter för att komplettera landskapets redan väl utvecklade jordbruk inom många olika områden. I projektet har vi delat upp möjligheterna på tre ”ben”: träförädling, skogens mat och boende och service längs med vandringsled..

– De olika benen innehåller konkreta delprojekt men syftet med samarbetet är också att få olika aktörer från olika typer verksamheter att samarbeta med varandra. Markägare, entreprenörer, producenter och konsumenter.

Projektet löper fram till hösten 2024 och inplanerade aktiviteter är exempelvis förädlingsstafett, food jams, ”skogsgala” och en innovationsprocess med syfte att testa nya lösningar för gynnsamma affärsmodeller att bedriva service och boende som markägare. Projektets namn är Skogens värden.

Följ projektet även via Skånsk skogsstrategis webbplats samt på samarbetspartnernas respektive sociala medier.

www.skanskskogsstrategi.se Länk till annan webbplats.

Visit Skåne på Facebook Länk till annan webbplats.

Krinova innovation&Sciencepark på Facebook Länk till annan webbplats.

Skånsk landsbygd (Länsstyrelsen Skåne) på Facebook Länk till annan webbplats.

Skånsk skog (Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Skånsk skogsstrategi) på Facebook Länk till annan webbplats.

Logotyper över samarbetspartners. Krinova, Visit Skåne, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen
Eu-logga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss