Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Våtmark insprängt mellan åkerskiften i ett odlingslandskap

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden.

 • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
 • Våtmarker och dammar – näringsrening
 • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Du kan få 100 procent stöd för dina kostnader för investeringen och totalt budget för alla tre stöden är 36,3 miljoner kronor under perioden 2023-2027.

Stödet kan sökas löpande under hela 2024.

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Notera att planeringen av stödet kan komma att ändras.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Östergötland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Gynnsam utformning
 • Arter och naturtyper
 • Naturlig utformning

Stödet har följande urvalsmoduler och fastlagd poäng per modul:

 • Gynnsam utformning 300
 • Arter och naturtyper 200
 • Naturlig utformning 200
 • Metod 125
 • Tillgänglig för allmänheten 75
 • Åtgärdsbehov övergödning 100

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om hur ansökningar bedöms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hotade arter och naturtyper i Östergötlands län Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Stödet kan sökas löpande under hela 2024.

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Östergötland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Åtgärdsbehov övergödning
 • Näringsbelastning
 • Näringsrenande

Stödet har följande urvalsmoduler och fastlagd poäng per modul:

 • Åtgärdsbehov övergödning 460
 • Näringsbelastning 240
 • Näringsrenande 300

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om hur ansökningar bedöms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stödet kan sökas löpande under hela 2024.

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Övriga vattenvårdsåtgärder kan exempelvis handla om tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar för att minska läckage av fosfor, reglerbar dränering, avfasning av dikeskanter och återmeandring.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Östergötland har valt att göra en regional prioritering inom följande område:

 • Prioriterat område sulfatjord

Länsstyrelsen Östergötland har också valt att förstärka de nationella poängen inom följande område.

 • Åtgärdsbehov övergödning

Stödet har följande urvalsmoduler och fastlagd poäng per modul:

 • Åtgärdsbehov övergödning 300
 • Vattenkvalitet 600
 • Prioriterat område sulfatjord 100

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om hur ansökningar bedöms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss