Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Kalkfilterdiken

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

  • Hög lerhalt
  • Åtgärdsbehov fosfor

Urvalsmodul (maxpoäng)

  • Hög lerhalt 300
  • Åtgärdsbehov fosfor 700

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning:

Stödet är öppet för ansökningar mellan 1 januari 2024 till 31 juli 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer att avvisas. Budgeten för denna utlysning kommer vara 2,18 miljoner kronor, vilket motsvarar 50% av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i utlysningsperioden kommer att få avslag.

Stödet är öppet för ansökningar mellan 1 januari 2025 till 31 juli 2025. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer att avvisas. Budgeten för denna utlysning kommer vara 2,18 miljoner kronor. Ansökningar som inte beviljas stöd i utlysningsperioden kommer att få avslag.

Ansökningsomgångar:

Stödet behandlas i utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss