Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Djurstallar

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 320
 • Lönsamt företag 240
 • Lönsam investering 240
 • Behov av stöd 200

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet kommer att vara öppet för ansökningar mellan 1 januari 2024 och 31 maj 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 14 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 25 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Täckdikning

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 320
 • Lönsamt företag 240
 • Lönsam investering 240
 • Behov av stöd 200

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet kommer att vara öppet för ansökningar mellan 1 januari 2024 och 30 april 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 13,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 20 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Växthus och odlingstunnlar

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Livsmedel

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 320
 • Lönsamt företag 200
 • Lönsam investering 180
 • Behov av stöd 100
 • Livsmedel 200

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet kommer att vara öppet för ansökningar mellan 1 september 2024 och 30 november 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 33 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Tork och lagring

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 320
 • Lönsamt företag 240
 • Lönsam investering 240
 • Behov av stöd 200

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet kommer att vara öppet för ansökningar mellan 1 juli 2024 och 30 september 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 5 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Energiskog

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Östergötland har valt att prioritera ”geografiskt område”. Extra poäng ges till ansökningar för marker som ligger utanför något av ”kompensationsstödsområdena”. För att se ”kompensationsstödsområdena” besök Jordbruksverkets webb Länk till annan webbplats..

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 320
 • Lönsamt företag 200
 • Lönsam investering 180
 • Behov av stöd 100
 • Geografiskt område 200

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Ingen utlysning under 2023 eller 2024.

Ansökningsomgångar

Stödet behandlas i utlysningar.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar är ännu planerade.

Minskad ammoniakavgång

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

I stödet minskad ammoniakavgång finns inga valbara prioriteringar.

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Investeringsalternativ 250
 • Minskad ammoniakavgång 750

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning:

Stödet kommer att vara öppet för ansökningar mellan 1 januari 2024 och 31 maj 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Budgeten för denna utlysningsomgång kommer vara 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i utlysningen kommer att få avslag.

Ansökningsomgångar:

Stödet behandlas i utlysningar.

Ny teknik/utrustning

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 320
 • Lönsamt företag 240
 • Lönsam investering 240
 • Behov av stöd 200

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning:

Stödet kommer att vara öppet för ansökningar mellan 1 januari 2024 och 31 maj 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Budgeten för denna utlysningsomgång kommer vara 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i utlysningen kommer att få avslag.

Ansökningsomgångar:

Stödet behandlas i utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss