Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

  • Lönsam investering
  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning

Urvalsmodul (maxpoäng)

  • Ökad lönsamhet 160
  • Lönsamt företag 120
  • Lönsam investering 180
  • Behov av stöd 180
  • Ökad sysselsättning 270
  • Nystartat företag 90

Summa: 1 000 poäng

Hos Jordbruksverket kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik 2023‑2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet är öppet för ansökningar mellan 1 maj 2024 till 30 september 2024. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer att avvisas. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer att vara 2,4 miljoner vilket motsvarar ca 50 procent av den totala budgeten. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Stödet är öppet för ansökningar mellan 1 maj 2025 till 30 september 2025. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer att avvisas. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer att vara 2,4 miljoner. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss