Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Djurstallar

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 200
 • Lönsam investering 185
 • Behov av stöd 175
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet är öppet för ansökningar mellan 3 januari 2023 och 31 maj 2023. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Beslut på ansökningarna kommer under hösten 2023. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 25 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 40 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Täckdikning

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 185
 • Behov av stöd 175
 • Minskad sårbarhet 130
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet är öppet för ansökningar mellan 3 januari 2023 och 31 maj 2023. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Beslut på ansökningarna kommer under andra kvartalet 2023. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 13,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 20 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Växthus och odlingstunnlar

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 200
 • Lönsam investering 185
 • Behov av stöd 175
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet är öppet för ansökningar mellan 1 september 2023 och 30 november 2023. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Beslut på ansökningarna kommer under första kvartalet 2024. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 33 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Tork och lagring

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 200
 • Lönsam investering 185
 • Behov av stöd 175
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Ansökningsomgångar

Stödet är öppet för ansökningar mellan 1 juni 2023 och 30 september 2023. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Beslut på ansökningarna kommer under sista kvartalet 2023. Budgeten för denna ansökningsomgång kommer vara 6 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 35 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Kommande utlysningar

Stödet behandlas i ansökningsomgångar.

Energiskog

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Östergötland har valt att prioritera ”geografiskt område”. Extra poäng ges till ansökningar för marker som ligger utanför något av ”kompensationsstödsområdena”. För att se ”kompensationsstödsområdena” besök Jordbruksverkets webb Länk till annan webbplats..

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 110
 • Behov av stöd 100
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80
 • Geografiskt område 200

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning

Ingen utlysning under 2023.

Ansökningsomgångar

Stödet behandlas i utlysningar.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar är ännu planerade.

Minskad ammoniakavgång

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

I stödet minskad ammoniakavgång finns inga valbara prioriteringar.

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Investeringsalternativ 250
 • Minskad ammoniakavgång 750

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning:

Stödet är öppet för ansökningar mellan 3 januari 2023 och 31 maj 2023. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Beslut på ansökningarna kommer under andra kvartalet 2023. Budgeten för denna utlysningsomgång kommer vara 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i utlysningen kommer att få avslag.

Ansökningsomgångar:

Stödet behandlas i utlysningar.

Kommande utlysningar:

Inga fler utlysningar är ännu planerade.

Ny teknik/utrustning

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar, men Länsstyrelsen i Östergötland har valt att förstärka poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 200
 • Lönsam investering 185
 • Behov av stöd 100
 • Minskad sårbarhet 155
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur ansökningar bedöms.

Utlysning:

Stödet är öppet för ansökningar mellan 3 januari 2023 och 31 maj 2023. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Beslut på ansökningarna kommer under andra kvartalet 2023. Budgeten för denna utlysningsomgång kommer vara 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent av den totala budgeten för åtgärden. Ansökningar som inte beviljas stöd i utlysningen kommer att få avslag.

Ansökningsomgångar:

Stödet behandlas i utlysningar.

Kommande utlysningar:

Inga fler utlysningar är ännu planerade.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss