Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Bevattningsdammar

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar.

Utlysning

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Ansökningsomgångar

Inga ansökningsomgångar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77