Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för landsbygdsutveckling 2015-2023

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur 2015-2023

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Miljöinvestering - engångsröjning av betesmark 2015-2023

Har du en betesmark som behöver röjas? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Investeringsstöd till biogasproduktion 2015-2023

Vill du producera biogas i ditt företag? Då kan du söka stöd för din investering.

Kontakt