Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Pågående undersökningar

Just nu pågår flera undersökningar av förorenade områden i länet. De undersökningar som pågår stäcker sig från inledande MIFO fas 2-undersökning för att ta reda på om det finns en förorening eller inte till fördjupade huvudstudieundersökningar med syfte att utreda risker och åtgärdsmöjligheter.

Undersökningar

Objektnamn

Kommun

Typ av undersökning

Plats på priolistan

Liljedahls kemiska tvätt

Norrköping

Förstudie


Vättern

Flera

Förstudie


Thunvall Thure T.T-Tvätten

Motala

Huvudstudie

16

Televerket vid sjön Verveln

Kinda

Huvudstudie

19

Opphems såg

Kinda

Huvudstudie

23

Tuddarps skjutbana

Motala

Huvudstudie


Pågående åtgärder

Det pågår flera åtgärdsförberedande utredningar och åtgärder i länet. Samtliga objekt i tabellen nedan finns med på vår prioriteringslista och flertalet ligger högt på denna.

Åtgärder

Objektnamn

Kommun

Åtgärd/Åtgärdsförberedelse

Plats på priolistan

Lakvik såg

Åtvidaberg

Åtgärd


Loddby sulfitfabrik

Norrköping

Åtgärdsförberedelse

4

Lotorp Impregnering

Finspång

Åtgärdsförberedelse

6

Fiskeby bruk

Norrköping

Åtgärd

8

Sjöbacka såg

Linköping

Åtgärdsförberedelse

11

Finspångs centraltvätt

Finspång

Åtgärd

Onumrerad


Pågående tillsynsvägledning

På Länsstyrelsen finns nu en tillsynsvägledningsgrupp som startade upp under 2021. En justering gentemot tidigare arbetssätt är att vi nu har organiserat oss så att vi har utpekade kontaktpersoner gentemot länets kommuner.

Inom tillsynsvägledningsarbetet fortsätter vi med att föra in strategiskt arbete med förorenade områden, Strategipaketet, hos länets kommuner. Det finns ett behov att kommunerna dels börjar arbeta mer strategiskt, dels att synliggöra det resursbehov som finns till beslutsfattare. Arbetet inom strategipaketet ska utmynna i en handlingsplan för varje kommun där det finns en planering för hur förorenade områden ska hanteras. Länsstyrelsen räknar med att ha besökt och satt i gång arbetet vid alla länets 13 kommuner inom en 3-årsperiod.

Länsstyrelsen Östergötland brukar varje år ansöka om medel från Naturvårdsverket för särskilda tillsynsprojekt inom förorenade områden. Vissa projekt görs i samarbete med andra län. Ett projekt som pågår och där Länsstyrelsen Östergötland samarbetar med länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg är TVL-cykel Syd. Cykeln spänner över tre år och nu är vi inne i den andra cykeln som pågår 2022-2024. Inom projektet erbjuds såväl återkommande grundläggande utbildningar för nya inspektörer som fördjupning för handläggare med längre erfarenhet.

Kommande arbete

Kommande inventering

Att arbeta med inventering av identifierade förorenade områden är ett viktigt steg i arbetet med förorenade områden och som underlag i det framtida prioriteringsarbetet. Länsstyrelsen har formulerat mål för inventeringsarbetet 2021–2024 för såväl länsstyrelsens som kommunernas arbete.

Länsstyrelsens mål är att Inventera våra kvarstående branschklass 1 och 2 objekt till 2024. Det finns objekt, där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, som enbart har identifierats och inte inventerats utifrån MIFO- metodiken. Under kommande tre år planerar vi att genomföra inventering av dessa objekt antingen genom att inventering i samband med tillsynsarbete alternativt genomföra inventeringen i egen regi. Målsättningen för länets kommuner är att ha påbörjat med inventeringen av branschklass 1 och 2 objekt till 2024 och ha slutfört inventeringen till 2030.

Kommande undersökningar

Under kommande 3-årsperiod planeras det undersökningar och utredning på flera objekt i länet. Länsstyrelsen har som målsättning att det ska genomföras MIFO fas 2 eller motsvarande vid 50 förorenade områden med mycket stor (riskklass 1) eller stor risk (riskklass 2) under perioden. Ett flertal förorenade objekt kan bli aktuella att undersökas till exempel inom tillsynsarbetet eller i samband med exploateringar.

Kommande åtgärder

Under kommande 3-årsperiod planeras flera åtgärder av förorenade områden att genomföras. Länsstyrelsens målsättning är att åtgärder genomförs vid fem förorenade områden med mycket stor risk (riskklass 1) och 20 förorenade områden med stor risk (riskklass 2) under perioden 2021- 2024. Vi har flera objekt i länet där åtgärdsförberedande undersökningar pågår just nu och som förhoppningsvis kommer att åtgärdas under kommande tre år om statliga medel beviljas. Exempel på objekt är Sjöbacka såg i Linköpings kommun och Loddby sulfitfabrik i Norrköpings kommun.

Kommande tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har en 3-årig tillsynsvägledningsplanen som beskriver vilken vägledning som planeras kommande år. I nuvarande tillsynsvägledningsplan (Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2021–2024: Avdelningen för miljö och natur) finns generell planering för handläggarträffar, tillsynsprojekt, webbinformation, individuell rådgivning och tillsyn över kommunernas tillsyn redovisad. Det finns dessutom specifik redovisning av de aktiviteter som planerades för respektive år.

I Östergötlands län bedrivs samordning av den operativa tillsynen enligt miljöbalken genom Miljösamverkan Östergötland, MÖTA. MÖTA är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och länets 13 kommuner. MÖTA:s styrgrupp, som består av kommunernas chefer inom miljö, hälsa och livsmedel samt Länsstyrelsens chef inom miljötillsyn beslutar om ramar och riktlinjer för verksamheten inom MÖTA. Tillsynsvägledning inom förorenade områden ingår i MÖTA och genomförs som en handläggarträff per år och de eventuella tillsynsprojekt som styrgruppen beslutar om. MÖTA:s samarbetsyta används också för att nå ut med information till kommunerna om aktiviteter som rör förorenade områden.

Länsstyrelsen Östergötland kan årligen ansöka om medel från Naturvårdsverket för särskilda tillsynsprojekt inom förorenade områden. Vi har fått pengar för att fortsätta det arbete vi påbörjat tillsammans med länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg i samarbetet TVL- cykel Syd.

Inom tillsynsvägledningsarbetet kommer vi fortsätta med att föra in det strategiska arbete med förorenade områden genom Strategipaketet hos länets kommuner. Länsstyrelsen räknar med att ha besökt och satt igång arbetet vid alla länets 13 kommuner inom en 3-årsperiod.

Information om strategipaketet på länsstyrelsernas gemensamma webbsida EBH- portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss