Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kartor över förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Kartinformationen hämtas ur den nationella databasen EBH-stödet. 

Begär utdrag från kartan

Om du vill få ut information om specifika objekt i kartan eller specifika fastigheter kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • fastighetsbeteckning eller ID-nummer
  • kommun.

Observera att det endast är möjligt att få utdrag från kommuner i det egna länet.

Du skickar din begäran till ostergotland@lansstyrelsen.se.

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 4 000 registrerade potentiellt förorenade områden I Östergötlands län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade område i länet. Inom Länsstyrelsen är det funktionen för tillsyn och förorenade områden som jobbar med frågorna. Förorenade områden lyfts även i andra delar av verksamheten som till exempel fysisk planering.

Hur vi jobbar finns beskrivet i vårt regionala program. Som bilaga till programmet finns den kompletta listan över länets prioriterade förorenade områden.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2021-2023 Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. 

Lista över de 20 högst prioriterade förorenade områdena i länet Pdf, 120.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökningar och åtgärder

Vi arbetar både med tillsyn och med att utreda och åtgärda de förorenade områdena med hjälp av statliga bidrag från Naturvårdsverket. Flera saneringsprojekt genomförs med statliga bidrag för närvarande i länet bland annat vid gasverket i Norrköping och Brandsnäs såg på Torpön i Ydre kommun. Vid gasverket i Norrköping används en ny saneringsteknik där marken värms upp och föroreningen förångas.

Inom tillsynen arbetar vi bland annat med att verksamheterna som en del av egenkontrollen ska ta fram handlingsplaner för sitt arbete med förorenade områden.

Information om förorenade områden från andra aktörer

Det är fler än Länsstyrelsen som har information om förorenade områden. Kontakta i första hand den som är tillsynsmyndighet för området för att få mer information, vilket ofta är kommunen. Om kommunen inte är tillsynsmyndighet kan de oftast hänvisa dig rätt.

Även andra myndigheter kan ha information om förorenade områden, till exempel:

Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Tänk på att ett område kan vara förorenat även om myndigheterna saknar uppgifter om området.

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas geodatakatalog.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland