Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning 2022

År 2022 präglades till stor del av Rysslands invasion av Ukraina och ett nytt säkerhetspolitiskt läge samt en energisituation med höga energipriser.

Konsekvenserna av kriget har påverkat länet och Länsstyrelsens arbete. Men året har också präglats av att vi genomfört allmänna val och blivit kansli för Mellersta civilområdet och mycket mer. Året summeras i den årsredovisning vi lämnat till regeringen.

Årsredovisning 2022 Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss