Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning 2023

Året var präglat av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förhöjd terrorhotnivå, grov organiserad brottslighet samt påverkan av extremväder med både torka och skyfall.

Länsstyrelsernas roll blir alltmer tydlig för att möta dessa utmaningar, vilket reflekteras i det arbete som bedrivits i myndigheten under året.

Årsredovisning 2023 Pdf, 3.6 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss