Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver samt innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Omslag årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Länsstyrelsens årsredovisning för 2018 berättar om vårt arbete under året. Vi har på flera olika sätt omsatt de mål som riksdag och regering beslutat till konkret samhällsnytta för Örebro län.

Ett exempel på arbete under året är det allmänna valet där Länsstyrelsen är den regionala valmyndigheten. Vi har genomfört tolv kommunval, ett landstingsval och ett riksdagsval för valkretsen Örebro län.

Vår samordnande roll inom krisberedskap var viktig under sommarens torka och bränder. Krisorganisation aktiverades och eldningsförbud infördes. Efter bränderna införde vi en arbetsgrupp som arbetade vidare med konsekvenserna av torkan som vattennivåerna, foder- strö- och betesbrist.

Under året har vi även beslutat om tio nya naturreservat, tagit över hanteringen av omhändertagandet av djur från polismyndigheten, tagit fram en handlingsplan för livsmedel tillsammans med Region Örebro län och haft kungligt besök bland annat genom kronprinsessans vandring i Närke.

Årsredovisning 2018

Tidigare årsredovisningar

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt