klimatklivet

Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Det finns också separata stöd för laddstationer att söka både för privatpersoner och andra aktörer.

Ansökningsomgångar 2020

 • 10 februari–10 mars
 • 5–28 maj
 • 27 augusti–24 september

Mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan jag få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden ska ha en tillräckligt hög klimatnytta. Klimatnyttan bör vara minst 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona.
 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2023.

Stöd för icke publika laddstationer

Du kan inte längre ansöka om stöd för icke publika laddningsstationer via Klimatklivet. Det finns separata bidrag för icke publika laddningsstationer som är placerade vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Laddningsstationerna ska då användas av de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen. Stöden söks hos Naturvårdsverket.

Stöd till laddningsstationer för företag och andra organisationer

För dig som vill söka investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag och andra organisationer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ladda-hemma-stödet för privatpersoner

För dig som är privatperson och vill söka bidrag till laddningsstation för ditt privata hushåll.

Ladda-hemma-stödet till privatpersoner på Naturvårdverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vi har fått stöd inom Klimatklivet

Kommun

Åtgärdskategori

Beviljat belopp

Karlskoga kommun

Fordon

375 000 kr

Företag

Åtgärdskategori

Beviljat belopp

Orkla Foods Sverige AB

Energikonvertering

9 600 000 kr

Mikael Gilbertsson enskild firma

Energikonvertering

1 040 000 kr

Mikael Gilbertsson enskild firma

Energikonvertering

1 105 000 kr

Stjernsunds Gård AB

Energikonvertering

180 000 kr

Br Larsson Dudley Larsson enskild firma

Energikonvertering

1 323 075 kr

Anton Agartsson enskild firma

Energikonvertering

1 950 000 kr

Lars Håkan Jonsson enskild firma

Energikonvertering

4 733 894 kr

Företag

Åtgärdskategori

Beviljat belopp

Biogas Öst AB

Informationsinsatser

399 000 kr

Arboga Förvaltning AB

Energikonvertering

2 435 250 kr

Akzo Nobel Functional Chemicals AB

Energikonvertering

15 750 000 kr

BRF Olsgården

Laddstation

144 813 kr

Brf Måran 2

Laddstation

145 250 kr

Pålsboda Företagshotell AB

Laddstation

12 500 kr

Gustavsvik Resorts AB

Laddstation

52 500 kr

Solör Bioenergi Värme AB

Energikonvertering

1 125 000 kr

Brf Stenhuggaren 16

Laddstation

59 375 kr

Mats Olsson

Energikonvertering

682 500 kr

Emma Forsén Jönsson

Energikonvertering

313 300 kr

Melins Fastighetsförvaltning AB

Energikonvertering

461 450 kr

 

Klimatklivet

Har du en bra idé på vad du kan göra för att minska er miljöpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Linde energi visar vad Klimatklivet gjort för dem.

Kontakt