Pieljekaise

Pieljekaise nationalpark ligger i Arjeplogsfjällen, mellan Jäckvik och Adolfström. Det är ett böljande lågfjällsområde med många småsjöar. I nationalparken finns stora områden med björkskog men också öppna hedar och örtrika ängar.

Fjällhed

Hedmark i höstfärger i Pieljekaise nationalpark. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Pieljekaise är en relativt okänd och inte så välbesökt nationalpark, men den är mycket vacker och lättvandrad. Det högsta fjället, som också har gett nationalparken dess namn är Pieljekaise, 1 138 meter över havet. Det samiska namnet Bieljijgájse betyder örontopparna, vilket kan ha att göra med att fjällets två toppar liknar ett öra i profil.

Föreskrifter

Syftet med nationalparken är att bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd. Därför finns det regler som handlar om att inte störa eller förstöra. Fullständiga föreskrifter finns hos Naturvårdsverket, se länk till höger.

 • Du får inte skada mark, stenar, fornlämningar, träd, buskar, växter eller djur.
 • Du får inte jaga eller fiska.
 • Längs Kungsleden får du ha med kopplad hund hela året och i övriga nationalparken får kopplad hund medföras under tiden 1 januari till 30 april.
 • Rida är inte tillåtet.
 • Skotertrafik är inte tillåten inne i nationalparken, inte heller längs vinterleden som är en skidled. Utanför nationalparken finns det en skoterled, Jäkkvik-Hällbacken-Adolfström.
 • Att plocka bär och matsvamp är tillåtet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga
 • Skidled
 • Stig
 • Vandringsled

Fakta

Kommun: Arjeplog

Sameby: Semisjaur-Njarg

Storlek: 15500 hektar (155 kvadratkilometer)

Bildat år: 1909

Övrigt: Kungsleden och ytterligare en led går genom nationalparken. Det finns en övernattningsstuga. Ingen väg går ända fram till parkgränsen. Parkeringsplats finns vid ledstarterna i Jäckvik norr om nationalparken och Adolfström på den södra sidan. Mer information finns på sverigesnationalparker.se

Pieljekaise stjärnlogotyp