Abisko

Vy över entréområdet i Abisko nationalpark med träd i höstfärger och fjäll i bakgrunden. Foto.

Abisko är den mest besökta nationalparken i Norrbottens län. I parken ingår den fjällbjörksklädda Abiskodalen och delar av omgivande fjäll. Genom parken går den välkända Kungsleden. Leden följer Abiskojåkka, som forsar fram genom Abisko kanjon innan den mynnar ut i ett vackert delta i Torneträsk. I Abisko finns ett naturum och flera naturstigar. Delar av området är tillgänglighetsanpassat.

Abisko nationalpark har en flora som är bland de artrikaste i fjällen. Här finns bland annat lapsk alpros och polarblära samt flera arter orkidéer. Fjället Njullá kallas ibland för ”blomsterfjället”.

Djur och fåglar trivs också i nationalparken. En sällsynt fågel är nordsångaren som ibland kan höras sjunga på fjällsluttningarna. Här finns också skogsarter som älg och tjäder och på fjällheden lever bland annat fjällämlar och fjällripor.

Nära till naturen

Abisko nationalpark är lättillgänglig både med bil och kollektivtrafik. E10 går genom området och du kan kliva av tåget inne i nationalparken. Naturum Abisko och Svenska Turistföreningens fjällstation ligger nära vägen. Utanför naturum finns parkeringsplatser och en informationscentral. Det finns gott om markerade stigar som utgår från entréområdet. Mest känd bland topparna i nationalparken är fjället Njullá. Svenska Turistföreningen driver en linbana på Njullá.

Anpassad tillgänglighet

Från naturum kan besökare med särskilda tillgänglighetskrav välja olika sätt att ta sig ut i naturen. Man kan välja den gulmarkerade leden till kanjonen och nationalparkssymbolen. Man kan också välja den grönmarkerade till en rast- och eldplats nere vid Torneträsks strand. Mer information finns i foldern om tillgänglighet i Abisko nationalpark, se länk till höger på sidan.

Tillgänglighet i Abisko nationalpark, broschyr Länk till annan webbplats.

Gul led till kanjonen

Om du vill besöka kanjonen (den gulmarkerade leden) kan du också välja olika alternativ. Om du vill gå lite längre och klarar av cirka 150 meter med lutande grusled utan ledstång går du norrut från naturum. Du går mellan fjällstationen och vandrarhemmet Keron och fortsätter när asfalten tar slut norrut på en led som slingrar sig nerför en slänt. Här finns det inga ledstänger eller räcken och leden lutar upp mot 8 procent på flera ställen. Det finns vilplan längs sträckan. När du kommit ner för slänten tar du vänster för att fortsätta västerut fram till Abiskojåkkas kanjon.

Passagen över jåkken är smal längs 20 meter, som smalast 1,4 meter bred. På västra sidan jokken börjar en däckspång i trä med räcken, handledare och avåkningsskydd. Däckspången har vilplan och lutar som mest 8 - 10 procent. Den här delen av leden är cirka 300 meter lång och lutar hela tiden svagt nerför när du färdas norrut. Det finns en utkiksplats längs vägen och i slutet kommer du fram till en rastplats med bord och bänkar. Intill den ligger Abisko nationalparks ”guldkrona”, som är nationalparkssymbolen för Sveriges nationalparker.

Om du vill ha en kortare led med mindre lutning kan du ta bilen till en parkeringsplats för dig med särskilt parkeringstillstånd. Den ligger nedanför/väster om fjällstationen. Härifrån blir det en kortare tur fram till kanjonen, med färre partier som lutar 8 - 10 procent.

Grön led till Torneträsk strand

För den gröna leden finns det också två alternativ. Du kan ta dig grusvägen 1,2 kilometer och därefter den sista 30 meter långa grusade stigen fram till eldplatsen. Vägen lutar nerför till stranden och uppför på vägen tillbaka och lutningen är inte känd och inte tillgänglighetsanpassad. Alternativet för dig som har särskilt parkeringstillstånd är att ta bilen ner till en parkeringsficka vid stranden (eller få skjuts). Då färdas du endast 30 meter från parkeringen. Leden är en grusad stig som är cirka en meter bred. På eldplatsen finns en tillgänglighetsanpassad eldstad med galler och tre bänkar. Det finns också en informationstavla om Torneträsk.

Naturum

I naturum Abisko finns en utställning och en bemannad reception med försäljning av böcker, souvenirer, vykort med mera. I naturum kan du få turtips, ställa frågor, se film, bildspel och lyssna på föredrag. Naturum erbjuder också guidade vandringar och andra aktiviteter i nationalparken. Här finns en gratis nationalparksfolder att hämta, med en karta över turerna i närområdet. Foldern finns på svenska, engelska och tyska. Utanför naturum finns en informationsplats som alltid är öppen för besökare.

Naturum Abisko

Hälsoslingor

Här finns också en hälsoslinga som fungerar för i stort sett alla. Det går bra att ta sig fram för rullstol, rollator, barnvagn och de som går med teknikkäpp. Den har ett relativt hårt och slätt ytskikt utan hinder. Området är flackt med endast små höjdskillnader och det är inte fysiskt krävande.

Hälsoslingan Abisko kanjon Länk till annan webbplats.

Här finns en blå hälsoslinga som fungerar för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader och slingan kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Fågelkullen Länk till annan webbplats.

Här finns även en röd hälsoslinga som fungerar bra för dig som kan gå utan problem eller hjälpmedel. Underlaget kan vara ojämnt och det kan förekomma större nivåskillnader och långa backar. Kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Njakajaurestigen Länk till annan webbplats.

Natur och hälsa

Vid naturum Abisko finns utomhusinformation med skyltar, ljudinspelningar och en tredimensionell modell över nationalparken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Det är förbjudet att tälta i nationalparken, annat än på anvisad plats. Tältplatser finns vid STF:s fjällstation, vid Nissonjohka 5 kilometer söderut från Abisko längs Kungsleden och vid Abiskojaure-stugorna längst söderut i parken.
 • Det är förbjudet att medföra hund. Undantag: Kopplad hund får medföras 1 januari till och med 30 april i hela nationalparken. Dessutom får kopplad hund medföras hela året längs vägar och markerade leder (inklusive Kungsleden) och i omedelbar närhet till fjällstationen i Abisko och Abiskojaure-stugorna.
 • Det är förbjudet att elda, inklusive använda grill, utom på anvisad plats. Eldplatser finns vid tältplatserna. Användning av friluftskök är dock tillåten i nationalparken.
 • Det är förbjudet att skada mark, block, växtlighet, levande och döda träd och buskar. Undantag: du får plocka bär och svamp samt ta torra kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd.
 • Du får inte heller störa djurlivet, fånga insekter, jaga eller fiska.
 • Det är förbjudet att använda motorbåt, rida eller använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar, parkeringsplatser eller skoterleder.
 • Under tiden 1 maj till 31 juli är det förbjudet att vistas i fågelskyddsområdet i deltat vid Abiskojåkkas mynning.

Fullständiga föreskrifter för Abisko nationalpark finns på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Kiruna

Sameby: Gabna

Storlek: 7700 hektar (77 kvadratkilometer)

Bildad år: 1909

Förvaltare: Länsstyrelsen Norrbotten

Övrigt: Lättillgänglig nationalpark i Norrbottens norra fjällvärld, med naturum, turiststation, väg och tågstation samt tillgänglighetsanpassade leder.

Hitta hit

Abisko nationalpark ligger cirka 10 mil från centrala Kiruna. Genom nationalparken går både bilväg (E10) och järnväg (tågstationen heter Abisko Turiststation). Turiststationen och naturum Abisko ligger vid en avtagsväg från E10, på gångavstånd från busshållplatser och järnvägshållplats. Det är också gångavstånd från naturum till starten på Kungsleden och flera andra leder.

Parkeringsplats finns på både södra och norra sidan om E10. Rum och stugor inne i nationalparken bokas via Svenska Turistföreningen STF. Det finns flera andra boenden i närområdet. Kontakta Kiruna kommuns turistinformation för mer information.

Abisko nationalpark stjärnlogotyp

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss