Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Besökare i skyddad natur

Här har vi samlat lite information om saker som är bra att tänka på när du besöker naturreservat eller nationalparker i länet.    

Tre fågelskådare står och tittar ut över fåglar.

Foto: Malin Miller

Kustvägen

Längs norra Öland, från Äleklinta i söder till Byxelkrok i norr, går Kustvägen. Det är en smal och vindlande väg med en mycket fin utsikt över Kalmar sund. Denna väg har de senare åren blivit väldigt populär för besökare, både med bil, husbil och cykel. Vägen är smal och på många sträckor en ganska dålig grusväg. Vägen ingår inte i någon skyddad natur, förutom när den passerar genom några av våra reservat men den ingår i cykelleden Ölandsleden och är flitigt använd av cyklande barnfamiljer.

Under de veckor på sommaren när det är som flest besökare på Öland är detta ingen lämplig väg för större och tyngre fordon som till exempel husbilar då det i princip inte går att mötas i bredd och mötesplatserna är få. Det kan innebära trängsel och långa köer och välj därför helst en annan tid på året för ditt besök längs kustvägen, särskilt om du kommer med husbil.

Det är förbjudet att köra av vägen för att mötas eller för att parkera. Parkering får bara ske på utmärkta parkeringsplatser och övernattning på särskilda platser. Du hittar mer information om var det är lämpligt att övernatta på Ölands officiella besöksguide.

Webbplatsen oland.se Länk till annan webbplats.

Köra och parkera

Öland är en ö som många upplever med hjälp av sin bil, husbil eller med husvagn. Det kan vara lockande att köra ut på stranden eller ut på alvaret till en avskild plats. Det får man inte, varken i reservaten eller utanför. Här gäller Terrängkörningslagen. Marken på Öland är känslig och körs lätt sönder. Hjulspår som man lämnar efter sig finns kvar länge. Parkera bara på platser som är tydligt markerade som parkeringsplatser. Kolla alltid skyltningen på plats.

​Vett och etikett i naturen

Länsstyrelsen arbetar idag mycket med information till medborgarna om vikten av att ha skyddad natur och varför den måste skyddas och skötas för framtiden. Det var länge sedan man bedrev naturvård genom att inte göra någonting. Vi behöver skapa ett större intresse och engagemang hos människor för naturen i allmänhet, men också för att förståelsen ska öka för att de åtgärder vi gör idag faktiskt spelar roll för nästa generation. Utan medborgarnas egen vilja att skydda och bevara naturen för kommande generationer kan vi aldrig skapa ett långsiktigt naturskydd.

Öland och Kalmar läns fastland har gott om områden väl lämpade för naturupplevelser i alla dess former. Här kan vi dessutom stoltsera med några av landets finaste naturreservat och nationalparker! Vi har över 200 naturreservat i länet varav hela 90 ligger på Öland! Detta är länets allra finaste miljöer med ofta unika möjligheter till närkontakt med djur, växter och naturtyper som inte finns på så många andra platser.

Vissa naturreservat lämpar sig mer än andra för friluftsliv i större skala. De flesta reservats bildas ju för att det finns en hotbild mot just de miljöer och arter som finns där men i de allra flesta fall också för att trygga tillgången till en levande natur för friluftslivet. Ibland kan besökstrycket i ett område bli oerhört stort och då kan det innebära ett slitage och en störning för de värden som man vill skydda. I sådana fall har vi som förvaltar dessa skyddade områden på Länsstyrelsen möjlighet att kanalisera besökarna så att man både skyddar den känsliga miljön samtidigt som besökarna kan uppleva naturen på ett bra sätt. Det kan göras på flera sätt; genom markerade leder, särskilda utsiktsplatser, iordningsställda rastplatser eller genom tillträdesförbud under känsliga perioder av året.

Allemansrätt och föreskrifter

Några ord om Allemansrätten förstås. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra. I skyddade områden gäller dock inte Allemansrätten. ​I naturreservat och nationalparker gäller istället särskilda föreskrifter som man som besökare måste känna till och följa. I anslutning till exempelvis parkeringsplatser eller andra vägar in i naturreservaten finns uppsatta skyltar som talar om vad man måste tänka på i just det aktuella reservatet.

Ett naturreservat gränsmarkeras antingen med små blå skyltar med vit "snöflinga" på låga stolpar (exempelvis på alvaret eller i annan öppen mark) eller med en målad "snöflinga" och ett vitt band på träd längs en gräns.

Djurskyddsområden

En annan skyddsform som man kan stöta på är områden med så kallat "beträdnadsförbud". Det kan vara marker där fågellivet är extra känsligt för störningar under häckningstid och där man alltså inte får vistas alls eller endast följa markerade leder och stigar. Dessa områden kallas med ett gemensamt namn för djurskyddsområden eftersom det kan gälla både för fåglar och sälar. Dessa områden markeras med gula skyltar längs gränsen för området. På skyltarna står det alltid vilka tider som gäller för beträdnadsförbudet.

Reservatsföreskrifter - varför?

Föreskrifter som är vanliga i många reservat och som är till för att skydda naturen mot slitage eller förstörelse är förbud att campa, göra upp eld, bryta kvistar och grenar eller låta sällskapsdjur gå utan koppel.

Det kan tyckas tråkigt att man behöver inskränka rätten att göra dessa saker i naturreservaten, det kan ju inte spela någon roll om jag gör detta en enda gång? Nej, ett enskilt besök vore inget bekymmer men många av våra reservat är väldigt välbesökta. Om alla skulle campa, göra upp eld, låta hunden springa lös och plocka grenar från träden att elda med skulle snart naturen se helt annorlunda ut.

Stentorn - roligt för några, tråkigt för andra

En annan populär sysselsättning som har ökat dramatiskt på senare år är byggandet av stentorn, främst på klapperstenstränder men också i odlingslandskapet där det finns rösen i betesmark. Det är inte förbjudet att bygga stentorn men ibland blir det ett problem! När den böljande kustlinjen är alldeles uppbruten av hundratals stentorn förtar man upplevelsen för många av sina medbesökare. En del stentorn byggs så höga och med så stora stenar att om de skulle falla blir de direkt livsfarliga för exempelvis barn och hundar. När man använder stenar från gamla odlingsrösen gör man sig dessutom skyldig till ett brott.

Odlingsrösen är skyddade enligt biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Det är hem för många djur, men är också ett viktigt bidrag till förståelsen av vårt historiska landskap. Här har stenarna staplats av bönder för många år sedan. Så för allas skull – undvik att bygga stentorn helt.

Kom ihåg den gyllene regeln: Inte störa – inte förstöra.

Har fler än du upptäckt favoritstället?

Toapapper som fladdrar i buskarna och kvarlämnade engångsgrillar. Inte det man vill mötas av på sin utflykt eller hur? På många platser finns soptunnor, använd gärna dem men om de är fulla, ta med skräpet hem igen. Om du använder våra torrdass, släng inget annat än toapapper i dem. Om parkeringen är full vid just ditt favoritställe, gör en reservplan. Det finns många fina platser på Öland och du hittar säkert en alldeles egen plats med lite planering.

Eldning på stranden. Foto: Anna Lindberg

Elda med sunt förnuft

Det är inte alltid tillåtet att elda i naturreservaten. Kolla på skyltar i anslutning till entréerna eller på webben innan du börjar elda. Ta med egen ved eller kol, du får aldrig använda torra grenar från reservatet att elda med. Dessa är jätteviktiga för många insekter, mossor och lavar. Det blir ofta torrt på sommaren och tänk på var och hur du eldar så det inte finns risk att elden sprider sig. Kolla på Länsstyrelsens webb innan då det ofta råder eldningsförbud sommartid.

Stentorn. Foto: Anna Lindberg

Stentorn

Det är inte förbjudet att bygga stentorn men ibland blir det ett problem! Många djur och växter behöver stenarna på stranden eller i odlingsrösena som skydd och växtplats. Tänk också på att höga stentorn kan ramla och bli farliga för små barn och hundar.

Fågelskådare. Foto: Malin Miller

Skyddad natur och allemansrätt

Allemansrätten är ofta påverkad av reservatsföreskrifter och beträdnadsförbud i skyddade områden. Det är för att de höga naturvärdena i naturreservaten eller djurskyddsområdena behöver lite extra omsorg när vi besöker dem.

Här får du tälta och elda

 

Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Byrum


X
Böda Backar


X
Bödakustens Västra


X


X


Hagelstad


X
Hjälmstad sjömarker


X


X


Ismantorp


X
Karum


X
Karås


X
Knisa mosse


X
Knisa lövskog


X
Lindereservatet


X
Marsjö sjömarker


X


X


Mossberga-Vipetorp


X
Rönnerum-Abbantorp


X
Petgärdeträsk

XX


Skeppersäng


X
Strandskogen


X
Strandtorp


XX

Södviks Sjömarker


X


X


Tomteby


X
Vanserum-Bäck


X


X


Vargeslätt


X
Östra Vässby Sjömarker


X


X
Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt (*med markägarens tillstånd)

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Ekensberg


X*


X
Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Björnnäset
X


Knästorp


XX

Sällevadsåns dalgång
X
Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Aboda

XX


AllgunnenX

X


Berga


XX

Getebro


X


X


Kyllen


X
Lixhultsbrännan


X
Rudalund


X
Åsebo


XXTälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Bokenäs


X
Horsö-Värsnäs
X


Lindö

XX


Svinö
X


Vinterbo


X


Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Emsfors-Karlshammar


XX

Lövö

XX


Vållö

XX


Åby


X


X
Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Albrunna alvar

X

Alvlösa

X

Bjärby alvar

X

Dröstorp

XX


Frösslunda sjömark

XX


Gammalsby sjömark

X

Gillsättra

X

Mysinge/Gynge alvar

X

Gårdby alvar

XX


Gårdby sandhed

X
X

Hammarby-Smedby alvar

X

Hulterstad alvar

X

Hönstorp

X

Karlevi norra och södra alvar

X

Klinta-Stora Smedby alvar

X

Konungsbacken

X
X

Kvinnsgröta alvar

X

Lenstad

XX


Lilla Dalby alvar

X

Långrälla-Borg

X
X

Mellstaby alvar

X

Möckleby-Gårdstorp alvar

X

Parteby alvar

X

Ryd

X

Solberga alvar

X

Stora och lilla Vickleby alvar

X

Stormaren

X

Vickleby ädellövskog

X

Åby sandbackar

XTälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

AllgunnenX

X


SmedjevikXSvartbäcksmåla
X
Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Blomsfors


XX

Bockemålen


XX

Emsfors-Karlshammar


XX

Hulteglänn


X
Humlenäs


XX

Köksmåla


XX

Lämmedal


XX

Misterhults skärgård


XX

Mörtfors


X


X


Norra Göten


X


X


Runnö


X
Späckemåla


XX

Stamsjövägen


XX

Ölvedal


X


Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Strömby


X
Örarevet
X
Tälta en natt på anvisad plats

Tälta en natt

Tälta två nätter

Göra upp eld på anvisad plats

Bara använda medhavd grill eller friluftskök

Björkö

X

Forsby


X
Hultserum


X
Kvarntorpet
X


Mörtfors


X


X


Nabben
X


Norra Tjust skärsgård


XX

Risebo


X


X


Rågö

XX


Stora Vrången


X


X


Södra MalmöXTrässö

X

Vårum


X
Västra Marströmmen


XX

Yxnevik


X
Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss