­Nyckelfaktorer för

samhälls­planerare

Nu finns ett verktyg som ska göra det lättare för dig som arbetar med samhällsplanering att gynna den biologiska mångfalden och stärka den gröna infrastrukturen. Vi lyfter fram åtta nyckelfaktorer att hålla utkik efter.

För ett fungerande ekosystem krävs en mångfald av arter. Begreppet nyckelfaktorer används för att beskriva livsmiljöer och strukturer som dessa arter behöver för att bygga livskraftiga populationer. Arterna är också beroende av att nyckelfaktorerna finns sammanlänkade i nätverk, det vill säga att de bygger upp en grön infrastruktur för arterna. Genom att använda begreppet nyckelfaktorer, och därigenom tänka mer kring livsmiljöer eller strukturer än arter, kan arbetet för att gynna biologisk mångfald och grön infrastruktur bli konkretare och lättare att planera.

Nyckelfaktorerna syftar även till att täcka in det historiska sättet att bruka marken. Det är viktigt oavsett i vilken del av länet du befinner dig. I länet finns totalt 46 nyckelfaktorer listade. Här lyfter vi fram åtta av dessa som extra viktiga i tätortsnära områden, och därmed i planeringssammanhang. Dessa åtta kan också användas om kommunen vill göra en kartläggning av intressanta strukturer, till exempel vid framtagande av grönstrukturprogram.

De nyckelfaktorer som lyfts fram som extra viktiga i tätortssammanhang och som beskrivs nedan är:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss