Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lövsuccé

Genom att inspirera skogsägare till att satsa på ett mer variationsrikt skogsbruk, med ett ökat inslag av lövträd, kan vi få ett attraktivare landskap för både människor, djur och natur.

Vy över Bunn

Vy över Bunn

Under åren 2015-2016 arbetade Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Södra, LRF, SLU och Biosfärföreningen Östra vätterbranterna i projektet ”Lövsuccé i landskapet”.

Projektet syftade till att studera förutsättningarna att skapa en struktur som gynnar biologisk mångfald och ett variationsrikt skogsbruk med hjälp av lövskogar i olika successionsstadier. Projektet hade fått medel från WWF:s innovativ naturvård.

Under åren 2019-2021 pågår ”Lövsuccé 2.0 i landskap och företag”. Lövsuccé 2.0 är en fortsättning och fördjupning av det tidigare arbetet och har hela Småland som projektområde. Mer information om projektet finns på projektägaren LRF´s webbplats.

Lövsuccé 2.0 i landskap och företag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss