Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Läs om hur vi arbetar med corona-pandemin Länk till annan webbplats.

För frågor inom området krisberedskap, kontakta oss gärna via e-post.

Regionala riktlinjer för samverkan inom krisberedskap och civilt försvar

Samverkan mellan de aktörer som ska hantera störningar i samhället är en förutsättning för ett lyckat agerande. Det är ett samarbete som måste förberedas, planeras och övas i det vardagliga arbetet. Detta för att våra insatser ska bli så effektiva som möjligt.

Den 3 december 2021 undertecknade regionala rådet en avsiktsförklaring om samverkan inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Regionala rådet består av representanter för länsstyrelsen, länets kommuner, Räddningstjänsten Jämtland, Räddningstjänsten Åre, Norra militärregionen, polisområde Jämtland och Region Jämtland Härjedalen.

Läs de regionala riktlinjerna för samverkan i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Beredskapsveckan

Varje år deltar Länsstyrelsen Jämtlands län i MSB:s beredskapsvecka (tidigare Krisberedskapsveckan).

Beredskapsveckan | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Gränsräddningsrådet

Sedan 1993 har Länsstyrelsen Jämtlands län ett samarbete med Trøndelag fylke i Norge kring räddningsinsatser. Tanken är att utbyte erfarenheter och samordna personal och materiella resurser inför, under och efter samhällskriser som berör bägge länderna.

Avtalet uppdaterades och förlängdes senast i oktober 2022.

Läs avtalet med Norge från 2022 Pdf, 209.4 kB.

Kontakt