SOT – Service- och Trygghetspunkter i Jämtlands län

En SOT-punkt är ett specifikt ställe som kan tillhandahålla en viss nivå av service i händelse av en krissituation. Det gäller framförallt kommersiell service för att kunna säkerställa tillgång till bland annat livsmedel och drivmedel under en kortare period.

Bakgrund

«Hilde» tok strømmen fra tusenvis og skapte trøbbel til sjøs og på veien – och i Valsjöbyn fanns många gånger räddningen för våra grannar i väst. Det fanns mat, bränsle och allehanda förnödenheter då orkanen Hilde slog ut stora delar av Nord-Tröndelags elleveranser november 2013. Den här gången klarade sig Valsjöbyn i Krokoms kommun, men det var även här frågan ställdes – hur hanterar vi situationen om det händer oss?

Ett arbete påbörjades med en grupp engagerade medborgare som senare kopplade in kommunen. Kommunen i sin tur var i kontakt med Länsstyrelsen för att finna ett nästa steg för fortsatt arbete.

För att Länsstyrelsen ska få en större utväxling av satsat arbete beslutades det om att lyfta in alla kommuner i ett tänkt projekt. Projektfinansiering har då hittats hos Tillväxtverket.

Grundläggande service är inte alltid självklar

Den grundläggande servicen har en större roll en vad den kan ge sken av, men vid en krissituation i form av stormar, dammbrott, höga vattenflöden, etc stannar många gånger olika servicefunktioner i samhället. Oavsett om de är kommersiell eller offentlig service.

Då exempelvis strömmen försvinner slås servicefunktionerna ut alternativt begränsas markant. Livsmedelsbutikernas kylar- och frysar stannar. Bränslepumpar, uttagsautomater för kontanter och betalningsstationer, samt telefoni svartnar. Hemtjänsten kommer inte ut till sina brukare med mat och mediciner för vägarna är oframkomliga. Och de som ska röja kommer heller inte fram och de har lyckats få bränsle till sin utrustning/maskiner. Det finns många scenarier, men oavsett är resultatet samma. Servicen stänger ner.

Definition av en SOT-punkt

Projektet arbetar idag med att skapa en definition av en lägstanivå för vad en SOT-punkt ska innehålla. Det som har blivit tydligt i processen är att grundförutsättningarna ska vara en dagligvarubutik med en lägstanivå i sitt sortiment, samt att det i butikens direkta närhet ska finnas en drivmedelsanläggning. Projektet ska således skapa en gräns för lägstanivå, men där den kommunala och det lokala engagemanget sätter taket.

Kontakt

Tommy Sjöling

Regional samordnare för grundläggande betaltjänster