Omställningsarena för klimatet i Jämtlands län

Vi behöver snabba på omställningsarbetet tillsammans med länets företag och organisationer så att vi når våra gemensamma klimatmål. Omställningsarenan och dess träffar är sammanhanget där vi tillsammans ökar vår kunskap, delar erfarenheter och inspirerar varandra till att öka takten och omfattningen av klimatarbetet.

Vi behöver snabba på omställningsarbetet tillsammans med länets företag och organisationer så att vi når våra gemensamma klimatmål. Omställningsarenan och dess träffar är sammanhanget där vi tillsammans ökar vår kunskap, delar erfarenheter och inspirerar varandra till att öka takten och omfattningen av klimatarbetet.

Målgrupp

Omställningsarenan riktar sig till de organisationer och företag i Jämtlands län som vill:

  • Öka kunskapen och stärka förmågan att bedriva effektivt och smart klimatomställningsarbete.
  • Bidra till de övergripande klimatmålen och samtidigt stärka sin konkurrenskraft.

Träffarna – navet i Omställningsarenan

Omställningsarenans träffar består i huvudsak av följande:

  • Kunskapsförmedling och utbildning
  • Workshops
  • Inspiration och nätverkande

Tillsammans skapar deltagande parter innehåll, engagemang och resultat. Träffarna äger rum fyra gånger per år med olika teman.

Omställningsarenans syfte

Jämtlands län ska vara fossilbränslefritt och minska utsläpp av växthusgaser med minst 10 procent varje år under perioden 2023-2030. Dessutom ska Östersunds kommun ska vara klimatneutral i den egna koncernen år 2030, och i kommunen som geografiskt område år 2040.

Organisation

Projektteamet för Klimatneutrala Östersund 2030 på Östersunds kommun, i samarbete med Miljö- och klimatrådets sekretariat arrangerar regelbundna träffar kring olika teman för aktörer i Jämtlands län.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Sara Nordstrand

Samordnare för Miljö- och klimatrådet

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss