Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Åtgärdsprogram för Jämtlands län

I december 2016 beslutades det regionala åtgärdsprogrammet ”Så når vi miljömålen i Jämtlands län”. Sju miljömålen har prioriterades extra under perioden 2017–2020.

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö
  • Giftfri miljö
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Levande skogar
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Storslagen fjällmiljö.

För varje miljömål har specifika utmaningar lyfts fram. Utmaningarna är frågor som är extra viktiga att arbeta med för att nå måluppfyllelse. Läs mer nedan om utmaningarna för respektive miljömål i de regionala miljömåls­bedömningar som tagits fram.

Länsstyrelsen har sedan 2018, tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Skogsstyrelsen samt länets kommuner, tagit fram årliga regionala handlingsplaner för att synliggöra vilka satsningar som görs av oss och för att inspirera till ytterligare arbete.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss