Delrapportera bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Här kan du delrapportera bidraget för lokala vattenvårdsprojekt. Rapportera senast det datum som står i beslutet om stöd.

Fyll i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Delrapport av bidrag för lokala vattenvårdsprojekt

Projektuppgifter

Du finner det i ditt beslut

Samma som i ansökan

Ange kommun eller ideell förening
Projektrapportering
Följer projektet sin projekt- och tidsplan? * (obligatorisk)
Följer projektet sin projekt- och tidsplan?Är det troligt att projektet kommer att följa sin projekt- och tidplan resterande del av projekttiden? * (obligatorisk)
Är det troligt att projektet kommer att följa sin projekt- och tidplan resterande del av projekttiden?Projektbudget


Följer projektet sin budget? * (obligatorisk)
Följer projektet sin budget?Är det troligt att projektet kommer att följa sin budget resterande del av projekttiden? * (obligatorisk)
Är det troligt att projektet kommer att följa sin budget resterande del av projekttiden?

Har du flera filer som berör redovisningen, så behöver du skicka dem direkt till länsstyrelsen. Ange då diarienummer i ämnesraden i e-posten.
Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 1998:204. * (obligatorisk)
Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 1998:204.

För att du ska veta att ditt meddelande kommit fram kommer du alltid få ett bekräftelsemeddelande från Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss