Författningar 2023

Författningar publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 13 FS 2023:1


  Utkom från trycket den 3 maj 2023Länsstyrelsen i Hallands läns kungörelse av beslut om upphävande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheterna Ekerna 1:32, Björmannehög 1:59 och 5:1 samt Råö 15:1 i Kungsbacka kommun;
 • 13 FS 2023:2


  Utkom från trycket den 31 maj 2023Länsstyrelsen i Hallands läns sammanställning över allmänna vägar med mera inom Hallands län 2023.
 • 13 FS 2023:3


  Utkom från trycket den 26 juni 2023Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Hallands läns kungörelse (13FS 1994:29) om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheterna Ekerna 1:32, Björmannehög 1:59 och 5:1 samt Råö 15:1 i Kungsbacka kommun;
 • 13 FS 2023:4


  Utkom från trycket den 22 september 2023Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter för Hinnakullsbergs naturreservat i Hylte kommun;
 • 13 FS 2023:5


  Utkom från trycket den 8 december 2023Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter för Bockalts naturreservat i Halmstads kommun;
 • 13 FS 2023:6


  Utkom från trycket den 22 december 2023Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter för utvidgningen av naturreservatet Porsbjär i Halmstads kommun;

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss