Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2023:4

Utkom från trycket den 22 september 2023

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter för Hinnakullsbergs naturreservat i Hylte kommun;

beslutade den 13 september 2023. (511-2682-2022)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Hinnakullsbergs naturreservat i Hylte kommun.

Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken.

Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

  1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar
  2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp
  3. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift
  4. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats samt att
  5. elda

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,

7. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning, håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark, ved eller andra substrat skadas samt att

8. inplantera för området främmande arter.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 oktober 2023.

På Länsstyrelsens vägnar,

BRITTIS BENZLER
Monica Mathiasson
(Naturvårdsenheten)

13 FS 2023:4 Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter för Hinnakullsbergs naturreservat i Hylte kommun; Pdf, 19.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss