Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2023:2

Utkom från trycket den 31 maj 2023

Länsstyrelsen i Hallands läns sammanställning över allmänna vägar med mera inom Hallands län 2023.

Länsstyrelsen har i enlighet med 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) upprättat följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter inom Hallands län.

INNEHÅLL

I. Utdrag ur 4 kap trafikförordningen och upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa lokala trafikföreskrifter.
III. Kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass I (BK1).
IV. Lämpliga leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon inom vissa tätorter.
V. Lokala trafikföreskrifter om farligt gods.

BILAGOR

A. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1.
B. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 2.
C. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 3.
D. Tillfälliga ändringar av tillåten belastning.
E. Förteckning över vägar för färd med fordon med variabelt däckstryck.
F. Förteckning över vägsträckor på allmänna vägar där kommun är väghållare.
G. Farligt gods. Kartor med Förbudsområden för transport av farligt gods samt undantagna vägar och gator.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss