Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2023:1

Utkom från trycket den 3 maj 2023

Länsstyrelsen i Hallands läns kungörelse av beslut om upphävande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheterna Ekerna 1:32, Björmannehög 1:59 och 5:1 samt Råö 15:1 i Kungsbacka kommun;

beslutade den 27 april 2023. (513-4516-2022)

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva sitt beslut den 28 september 1992, diarienummer 2475-7393-91, om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter i på fastigheterna Ekerna 1:32, Björmannehög 1:59 och 5:1 samt Råö 15:1, Onsala socken i Kungsbacka kommun.
Beslut om upphävande gäller från och med sex veckor efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss