Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2023:3

Utkom från trycket den 26 juni 2023

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Hallands läns kungörelse (13FS 1994:29) om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheterna Ekerna 1:32, Björmannehög 1:59 och 5:1 samt Råö 15:1 i Kungsbacka kommun;

beslutade den 27 april 2023 (513-4516-2022)

Länsstyrelsen föreskriver att Länsstyrelsen i Hallands läns kungörelse (13FS 1994:29) om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentillgång för Sönnerbergens Vattensamfällighetsförening på fastigheterna Ekerna 1:32, Björmannehög 1:59 och 5:1 samt Råö 15:1, Onsala socken i Kungsbacka kommun, ska upphöra gälla sex veckor efter det att beslutet vunnit laga kraft.


Kungörelsen (13FS 1994:29) upphör att gälla den 15 juli 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

BRITTIS BENZLER

Serpil Orhan Emin

ISSN 0347-1535

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss