Gotland är mat – mat är Gotland

Under april 2017 - mars 2020 har projektet Gotland är mat - mat är Gotland genomförts. Projektet har finansierats med medel från näringslivspaketet Hållbara Gotland via Tillväxtverket och Region Gotland. Länsstyrelsen har varit projektägare.

Det övergripande syftet med projektet var att skapa resurser för att göra det möjligt att intensifiera arbetet med att implementera och genomföra Gotlands mat och livsmedelsstrategi. Syftet var också att det efter projektets slut skulle finnas en etablerad, näringslivsdriven, struktur för den fortsatta utvecklingen inom området. Insatserna i projektet skulle leda till att förutsättningar för tillväxt både i företag och inom mat- och livsmedelssystemet förbättras.

Projektet är nu slutredovisat. Slutrapporten publiceras när finansiärerna meddelat sitt godkännande.

Projektet är en del av Hållbara Gotland

Finansiering från Tillväxtverket och Region Gotland

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss