Samverkan Gävleborg 2022

Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan mellan aktörer vill projektet bidra till en effektivare integrationsprocess, genom att tillvarata metoder och arbetssätt som minskar de strukturella hindren för målgruppen att etablera sig i amhället och komma närmare arbetsmarknaden.

Genom ett förändrat arbetssätt lokalt kommer projektet kunna bidra till minskad väntetid för målgruppen, att fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk samt öva språket.

Parterna i projektet kommer bidra till målet genom att arbeta med individen i fokus. Kommunerna kommer, i egna aktivitetsplaner, identifiera hur de kan utveckla arbetet lokalt. RF-SISU kommer bidra till att målgruppen för att öva på svenska, få kunskaper om hälsa och föreningsliv samt kunna bygga upp nätverk. Högskolan kommer bidra till ett fortsatta lärandet, om insatser som bidrar till integrationen med fokus på individuella anpassningar.

Logotyp EU-logotyp

Kontakt