Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Utlysningsperiod

Under 2021 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg §37a-medel om 1 554 000 kronor.

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 30 april.

Pågående insatser inom §37a

 • Mötesplatser i Gävle - Gävle kommun
 • FFIF – Förstärka familjen i fokus - Nordanstigs kommun
 • Språkträning för föräldralediga på öppna förskolan - Ockelbo kommun
 • Nyanlända föräldrars integration via öppna förskolan - Ljusdals kommun
 • Samverkan med vårdnadshavare i skolan - Gävle kommun
 • Kompis Sverige Gävle – Gävle kommun
 • Trygga föräldrar i Nordanstig – Nordanstigs kommun
 • Tala Svenska – Förstå Sverige – Ovanåkers kommun
 • FiA – Familjer i Aktivitet – Hofors kommun
 • Hälsa för alla med föreningsmatchning – Bollnäs kommun
 • Aktivitetshjulet – Söderhamns kommun
 •  

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en ansökan och komma tillbaka. Därför finns det ett stöddokument ”Ansökan §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst” med samma frågor som i e-tjänsten. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Ansökan §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 397.7 kB. (stöddokument)

I ansökan kommer du behöva bifoga följande dokument:

Kontakt