Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2022 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 68 miljoner kronor.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för

 • asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.
 • personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Insatserna kan också rikta sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utlysningsperiod

Under 2022 genomförs endast en ansökningsperiod för att söka medel till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Gävleborgs län. Utlysningen pågår mellan den 15 februari-24 mars. Det finns 1 325 000 kronor att fördela i årets utlysning.

Stöddokument för att underlätta ansökan

Ansökan ska göras i e-tjänsten Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande. Inför användning av e-tjänsten finns stöddokument att ta del av som underlättar ansökan. Nytt för 2022 är att man kan spara information upp till 14 dagar genom inloggning via Bank-id i e-tjänsten.

För att få tillgång till stöddokumenten skicka en förfrågan via e-post till:

enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se

I utlysning av statsbidrag 2022 till insatser för asylsökande med flera tilldelades Länsstyrelsen i Gävleborgs län cirka 1,3 miljoner kronor. Totalt inkom 12 ansökningar om cirka 4 miljoner kronor. Åtta insatser har beviljats medel.

 • Kulturum, Sundare liv framåt
 • Fjällorna, Fiske för asylsökande
 • Kultur och Fritidsföreningen (KFF), Inkluderande
 • DramaMera, Samhällsetablering genom handling
 • Sandviken, Bandy Verksamhet Entré
 • Sandarne SIF, Idrott/träning för asylsökande och nyanlända
 • Equmeniakyrkan, Språkcafé för asylsökande
 • Röda Korset Dellenkretsen, Språkcafé

 

Pågående insatser inom TIA

 • Rädda Barnen, Rörelseglädje och samhällsorientering för asylsökande föräldrar, Gävle kommun.
 • Kulturum, Sundare liv framåt, Gävle kommun.
 • Kultur och fritid föreningen, inkluderande, Gävle kommun.
 • DramaMera, Samhällsetablering genom handling, Gävle och Sandvikens kommuner.
 • Fjällorna, insatsen sker i Gävle, Sandviken och Hofors kommuner.
 • Sandviken Bandy, Verksamhet Entré, Sandvikens kommun.
 • Sandarne SIF, Idrott/träning för asylsökande och nyanlända, Söderhamns kommun.
 • Equmeniakyrkan, Språkcafé för asylsökande, Söderhamns kommun.
 • Röda Korset Dellenkretsen, Språkcafé, Hudiksvalls kommun.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se