Risk för gräsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utlysningsperiod

Under 2023 genomförs en ansökningsperiod för att söka medel till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Gävleborgs län. Utlysningen pågår mellan den 15 februari-24 mars. Det finns 1 168 000 kronor att fördela i årets utlysning.

Stöddokument för att underlätta ansökan

Ansökan ska göras i e-tjänsten Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande. Inför användning av e-tjänsten finns stöddokument att ta del av som underlättar ansökan. Det går att spara information upp till 14 dagar genom inloggning via Bank-id i e-tjänsten.

Sammanställning av frågor till ansökan för ideella organisationer Pdf, 239.4 kB.

Sammanställning av frågor till ansökan för kommuner Pdf, 253.8 kB.

I utlysning av statsbidrag 2022 till insatser för asylsökande med flera tilldelades Länsstyrelsen i Gävleborgs län cirka 1,3 miljoner kronor. Totalt inkom 12 ansökningar om cirka 4 miljoner kronor. Åtta insatser har beviljats medel.

 • Kulturum, Sundare liv framåt
 • Fjällorna, Fiske för asylsökande
 • Kultur och Fritidsföreningen (KFF), Inkluderande
 • DramaMera, Samhällsetablering genom handling
 • Sandviken, Bandy Verksamhet Entré
 • Sandarne SIF, Idrott/träning för asylsökande och nyanlända
 • Equmeniakyrkan, Språkcafé för asylsökande
 • Röda Korset Dellenkretsen, Språkcafé

 

Pågående insatser inom TIA

 • Kulturum, Sundare liv framåt, Gävle kommun.
 • DramaMera, Samhällsetablering genom handling, Gävle och Sandvikens kommuner.
 • Sandviken Bandy, Verksamhet Entré, Sandvikens kommun.
 • Sandarne SIF, Idrott/träning för asylsökande och nyanlända, Söderhamns kommun.
 • Equmeniakyrkan, Språkcafé för asylsökande, Söderhamns kommun.
 • Röda Korset Dellenkretsen, Språkcafé, Hudiksvalls kommun.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se