Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utlysningsperiod

Under 2024 genomförs en ansökningsperiod för att söka medel till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Gävleborgs län. Utlysningen pågår mellan den 15 februari-22 mars. Det finns 1 492 000 kronor att fördela i årets utlysning.

Stöddokument för att underlätta ansökan

Ansökan ska göras i e-tjänsten Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande. Inför användning av e-tjänsten finns stöddokument att ta del av som underlättar ansökan. Det går att spara information upp till 14 dagar genom inloggning via Bank-id i e-tjänsten.

Sammanställning av frågor till ansökan för ideella organisationer Pdf, 248.1 kB.

Sammanställning av frågor till ansökan för kommuner Pdf, 273 kB.

I utlysning av statsbidrag 2023 till insatser för asylsökande med flera tilldelades Länsstyrelsen i Gävleborgs län cirka 1,1 miljoner kronor. Totalt inkom åtta ansökningar om cirka 2,3 miljoner kronor. Fyra insatser har beviljats medel.

 • Kulturum, Sundare liv framåt
 • DramaMera, Lek och lär dig svenska
 • Equmeniakyrkan, Språkcafé för asylsökande
 • Studieförbundet Bilda, Samhällsstart

Pågående insatser inom TIA

 • Kulturum, Sundare liv framåt, Gävle kommun.
 • DramaMera, Lek och lär dig svenska, Gävle och Sandvikens kommuner.
 • Equmeniakyrkan, Språkcafé för asylsökande, Söderhamns kommun.
 • Studieförbundet Bilda Mitt, Städstart, Gävle kommun.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss