Snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod

Under hösten 2023 pågår en extra utlysning till och med 15 november. Beslut kommer att meddelas senast 15 december.

Hjälp med ansökan av § 37-medel Pdf, 246 kB.

Medel

Länsstyrelsen Gävleborg fördelar under höstens extra utlysning 1,3 miljoner kronor.

Pågående insatser 2023-2024

  • Café världen och digital inkludering Hudiksvalls kommun
  • GUS – Gävleborg utvecklar samverkan Nordanstigs kommun
  • Föräldrastöd och meningsfull fritid, Söderhamns kommun, start 1 oktober 2023
  • Integrationssamverkan Gävleborg, Nordanstigs kommun, start 1 januari 2024

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss