Anmäl intresse för betesmark eller mark att skörda

Anmäl intresse för betesmark

  • Jag söker betesmark eller mark att skörda
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga?Hur stor areal mark är du intresserad av? * (obligatorisk)
Hur stor areal mark är du intresserad av?


Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss