björnar i skog och inventeringskit

Inventering av björnspillning

Hösten 2022 genomfördes en björnspillningsinventering i Dalarnas län. Inventeringen började den 21 augusti och slutade den 31 oktober 2022.

Resultat björnspillningsinventering 2022

Totalt har 2057 prover samlats in av 800 personer, Länsstyrelsens personal, jägare och en naturintresserad allmänhet har tillsammans bidragit till att vi kommer få en god uppfattning om björnstammen i länet.

De insamlade proverna finns registrerade på Naturvårdsverkets rovdjursdatabas Rovbase och uppdateras med mer information när proverna analyserats. Gå gärna in och följ ”din” björn.

Rovbase, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Resultatet av beräkningen av björnstammens storlek presenterades i juni 2023.

Nyhet: Antalet vargar och björnar i Dalarnas län - Redovisning av inventeringsresultat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss