Hyttberget

Mitt i centrala Falun reser sig ett stort trädlöst berg som är okänt för många. Det är Hyttberget. Den största högen med kopparslagg som finns i Falun. Slaggen kommer från de många kopparhyttor som fanns i närheten. Om du tar någon av de stigar som leder till toppen av berget, får du en hänförande utsikt över staden Falun med omgivningar. Här kan du uppleva hur det känns att stå i ett ökenlandskap som enbart består av flera meter djupa lager av slagg.

De synliga spåren av hyttorna i västra Falun

Runt Hyttberget har det funnits ett flertal hyttplatser. Här tillverkades koppar på västsluttningen ned mot Faluån. Hyttorna var i gång från medeltiden till de sista stängde i slutet av 1800-talet. På platsen för Västra skolan, vid Gruvrondellen och längs Yxhammarsgatan har det funnits ett flertal hyttor. Dessa använde vattenkraften från Hyttbäcken för att driva de blåsbälgar som krävdes för att få till tillräckligt hög temperatur i ugnarna där kopparen smältes.

Idag är det svårt att se spåren av alla hyttor som en gång funnits här. De har till stor del schaktats bort och är överbyggda. Men genom att uppleva det enorma Hyttberget, kan du som besökare få en bild av den stora omfattningen av kopparproduktionen som ägt rum i denna västra del av Falu stad.

Vad är slagg?

Vid koppartillverkning av kopparmalmen från Falu gruva var det endast några enstaka procent av malmen som blev till koppar. Resten blev avfall som kallas slagg. Slaggen användas så mycket som möjligt för att bygga vägar och som utfyllnad i staden. Under 1700-talet började man även att bygga hus av kopparslagg. Ändå blev det enorma mängder kvar som lades upp i högar som kallas slaggvarp. Dessa högar påminner oss idag om det enorma hantverksmässiga arbete som lagts ned här under flera sekler.

En strategisk plats

På några av Hyttberget högsta punkter finns det runda betongkonstruktioner, Det är lämningar av anläggningar för luftförsvaret av Falun under andra världskriget. Uppe från Hyttberget hade man en god överblick över luftrummet över Falun.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, du får inte elda på annat än avsedd plats och inte skräpa ner.

Njut av landskapet och dess historia. Men kom ihåg att du rör dig bland industriminnen och byggnader som kan vara privatägda. Besöksmålet är lagskyddat fornminne. Lagskyddet innebär att du inte på något sätt får förändra, ta bort, skada eller täcka över fornlämningar utan tillstånd. Du får till exempel inte ta med dig slagg, varp, stenar eller andra föremål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

  • Hyttberget är skyddat som fornlämning nr 51:1 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Falun
  • Kommun: Falun

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss