Gamla bergets hyttor

Vid Faluns västra utfart breder sig ett nästan ökenliknande område ut sig med mäktiga högar av brun kopparslagg. Det är Gamla Bergets hyttområde med välbevarade lämningar av flera seklers kopparframställning. Beläget bredvid Gamla Bergets by. Här kan du som besökare vandra runt och hitta många spännande spår av hyttverksamheten.

En del av Världsarvet

Gamla Berget ingår som en del av Världsarvet Falun. Platsen speglar väl hur malmen från Falu gruva förädlades till råkoppar vid en mängd hyttplatser runtom i Falun och den omgivande bergsmansbygden.

Historiken bakom Gamla Berget

Gamla Berget, nära Falu gruva är en av de platser där folk slog sig ned mycket tidigt och en by växte fram. Första gången som Gamla berget omtalas är 1406 som ”Gamblaberg”, vilket tyder på att bebyggelse funnits här sedan länge. Det finns uppgifter om hyttor från slutet av 1400-talet. Vid Gamla Berget låg hyttorna tätt längs Hyttbäcken som hade den bästa fallhöjden här, då platsen sluttar brant. År 1716 fanns det sju hyttor vid Gamla Berget. På 1860-talet lades hyttdriften ned.

Ett hyttområde med ovanligt mycket att upptäcka

Att tillverka koppar var en komplicerad process som tog lång tid och skedde i flera steg. Malmen rostades i kallrostar och vändrostar och smältes i ugnar för att bli av med alla föroreningar. Endast en liten bråkdel av malmen blev till koppar, resten blev avfall i form av väldiga slagghögar. Just här i Gamla berget kan du som besökare, med hjälp av en informationstavla, ganska lätt hitta lämningar av rostar. De finns i form av stensatta gropar på rad. Du ser också en hytta genom de stockar som sticker upp ur marken.

Gamla Bergets by

På södra sidan av Leksandsvägen ligger Gamla Bergets by med välbevarade, faluröda smågårdar. Där har det bott bergsmän, gruv- och hyttarbetare. Det låga timmerhus som ligger sist i byn, närmast staden kallas Get-Huldas stuga. Där arbetade man med krogverksamhet för bofasta och vägfarande som kom till Falun västerifrån.

Ett spännande stopp på vägen mot Borlänge

Gamla Bergets hyttområde ligger bredvid cykelvägen som går mellan Falun och Borlänge. Här kan du passa på att kliva av cykeln och upptäcka en intressant del av Världsarvet, innan du ger dig i kast med de branta backarna vidare mot Korsarvet och Borlänge.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, du får inte elda på annat än avsedd plats och inte skräpa ner.

Njut av landskapet och dess historia. Men kom ihåg att du rör dig bland industriminnen och byggnader som kan vara privatägda. Besöksmålet är lagskyddat fornminne. Lagskyddet innebär att du inte på något sätt får förändra, ta bort, skada eller täcka över fornlämningar utan tillstånd. Du får till exempel inte ta med dig slagg, varp, stenar eller andra föremål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

  • Skyddad som fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen som nr 31:1 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Falun.
  • Kommun: Falun

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss