Erik i Varbos källare

Vid sjön Varpans västra strand, nära Bergsgården, ligger ruinen av en källare. Denna källare är de synliga spåren av en senmedeltida gård som funnits här. Den sägenomspunna platsen är ett fantasieggande ställe att stanna till vid.

En del av Världsarvet

Erik i Varbos källare utgör spåren av en sedan länge försvunnen bergsmansgård i Kopparbergslagen – den bergmansbygd som omger Falu gruva och som är en del av Världsarvet Falun. På bergsmansgårdarna bodde bergsmännen som hade andelar i gruvan och framställde koppar i de många kopparhyttor som fanns i Falu-trakten.

Varbos historia

Äldsta belägget för namnet Varbo är ifrån år 1452, då det i ett dokument benämns som ”Verpae bodhae”, alltså ”Bodarna vid Varpan/Varbo”. Det finns även uppgifter att Varbo ska ha varit en av de mera framträdande egendomarna vid mitten av 1400-talet i Falun. Gården ägdes då av Hans Brännekettil. År 1439 var Bränntekil omtalad som bergsfogde, en mycket hög befattning vid Falu gruva. Som det verkar flyttade hela gården till sitt nuvarande läge, ungefär 500 meter sydöst om denna plats, någon gång före början på 1700-talet.

Legenden om Erik i Varbo

År 1716 berättas det att för mer än 200 år sedan bodde en man i Varbo som hette Erik. Han ska ha slagit ihjäl sammanlagt 7 karlar. En av dessa var prästen vid Kopparbergs kyrka. Prästen blev ihjälslagen eftersom han började sin predikan utan att Erik hunnit dit.

Efter dråpet tog sig Erik snabbt hem till sin gård och rodde ut på Varbo tjärn med en kittel guld, en kittel silver och en kittel med koppar och annat värdefullt. Dessa dumpades i tjärnen, som är 40 meter djup, och ligger där än idag. Drängen som hjälpte Erik att ro blev puttad i tjärnen och drunknade.

Erik gömde sig på sin gård, tills hans fru Eva fick nog och slängde ut nycklarna till soldaterna som omringat gården. Så blev Erik i Varbo fastagen, rannsakad och dömd till döden.

Det berättas även att Erik har haft ”öfwertäckt gård”, så att när han var borta, ”slapp ingen hwarken uth heller inn. Efter hans död har ingen kunnat bo uti hans gård för spökeri och annat sådant trollskap. Det finns inte mera kvar av hans egendom än en stor valvad källare”.

Cykla eller paddla runt Varpan

Erik i Varbos gård är en naturskön plats längs ett stråk av mindre vägar som omger sjön Varpan. Dessa vägar lämpar sig väl för en cykeltur i Världsarvet. Flera andra platser längs sträckan runt sjön är skyltade bergslagsmiljöer såsom Hults bergsmansgård, Österå hyttområde, Bergsgården och Stennäset. Eftersom platsen ligger vid stranden går det även bra att ta sig dit med kanot.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, du får inte elda på annat än avsedd plats och inte skräpa ner.

Njut av landskapet och dess historia. Men kom ihåg att du rör dig bland industriminnen och byggnader som kan vara privatägda. Besöksmålet är lagskyddat fornminne. Lagskyddet innebär att du inte på något sätt får förändra, ta bort, skada eller täcka över fornlämningar utan tillstånd. Du får till exempel inte ta med dig slagg, varp, stenar eller andra föremål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

  • Skyddat som fornlämning enligt kulturmiljölagen i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Stora Kopparbergs socken.
  • Kommun: Falun

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss