Miljömål Väst

Om publikationen

Publiceringsår: 2021

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Blåmes på en trädgren

Foto: Martin Fransson

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

I Miljömål Väst kan du läsa nyheter inom miljömålsområdet och få tips om aktiviteter som bidrar till att nå miljömålen.

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag för miljömålen

Kontakt