Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.

Välkomna att delta

Det är många som är med och deltar i miljöarbetet och alla insatser spelar en stor roll i arbetet att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen. Tillsammans gör vi skillnad och du är varmt välkommen som aktör att göra åtagande i programmet.

Hur gör min organisation ett åtagande?

Hör av dig till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se så berättar vi hur det går till.

Stöd för dig som arbetar med åtgärder

Vi har samlat några dokument där du kan få inspiration från andra aktörer som deltar. Dokumenten kan också bidra till att underlätta samverkan i åtgärdsarbetet.

I det detaljerade arbetsmaterialet kan du se vilka organisationer som är med i åtgärdsprogrammet, och du kan filtrera fram vilka åtgärder respektive organisation har åtagit sig.

Detaljerat arbetsmaterial – vem gör vad? (inkluderar Uppföljning 2018) Excel, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Två större uppföljningar har gjorts inom åtgärdsprogrammet, för åren 2018 och 2020. Resultaten kan användas för att visualisera arbetet, jämföra organisationers insatser samt initiera samarbeten inom olika åtgärder.

Uppföljning av åtgärdsprogrammet 2020 Pdf, 4.6 MB.

Uppföljning av åtgärdsprogrammet 2018 Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer inspiration kika gärna på våra fyra filmer där du kan se exempel på arbetet som pågår för att nå miljömålen i Västra Götaland. Här får du en inblick i skogsbruk i Åmål, invasiva arter på Orust, fornvård i Falköping och avfallsförebyggande arbete i Göteborg.

Åtgärdsprogrammets fyra utmaningar.

Vill du ha vidare information om åtgärdsprogrammet? Här finns samlat material för dig som har en roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå och för dig som mer konkret jobbar med åtgärderna. Här finns även dokument med information om bakgrunden till åtgärderna, vad de syftar till samt effekter och uppföljning.

Åtgärdsprogrammet består av flera dokument.

Huvuddokumentet riktar sig till alla som har en roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå. Åtgärdsprogrammet finns även i tryckt form och kan beställas via miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020

Till dig som mer konkret jobbar med åtgärderna finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Underlaget finns endast som pdf-fil.

Detaljerat underlag om åtgärderna Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

I det här dokumentet hittar du detaljerad information om bakgrunden till åtgärderna, vad de syftar till, förväntade effekter men också hur de ska följas upp. Då dokumentet kontinuerligt ses över rekommenderas att alltid hämta hem den senaste versionen härifrån.

Vid frågor om åtgärdsprogrammet eller om ni behöver stöd i ert arbete med åtgärderna kan ni kontakta våra utmaningsstöd på Länsstyrelsen:

Minskad klimatpåverkan & ren luft: Birgit Nielsen
birgit.nielsen@lansstyrelsen.se, 010-224 46 77

Hållbar användning av vattenmiljöer: Emelie Möllersten
emelie.mollersten@lansstyrelsen.se, 010-224 46 53

Hållbart brukande av skog & odlingslandskap: Anders Bergström
anders.w.bergstrom@lansstyrelsen.se, 010-224 56 55

God boendemiljö & hållbar konsumtion: Elisabet Ebeling
elisabet.ebeling@lansstyrelsen.se, 010-224 44 83

Kulturmiljö: Johan Apelman
johan.apelman@lansstyrelsen.se, 010-224 56 81

Kontakt