Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.

Mer information och hur du gör föra att delta hittar du på åtgärdsprogrammets webbplats.

Åtgärdsprogram för miljömålen (hallbartvg.se) Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammets fyra utmaningar.

Vid frågor om åtgärdsprogrammet eller om ni behöver stöd i ert arbete med åtgärderna kan ni kontakta våra utmaningsstöd på Länsstyrelsen:

Minskad klimatpåverkan & ren luft: Andrea Teran-Öman
andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se, 010-224 48 41

Hållbar användning av vattenmiljöer: Åsa Sandberg
asa.sandberg@lansstyrelsen.se, 010-224 42 24

Hållbart brukande av skog & odlingslandskap: Anders Bergström
anders.w.bergstrom@lansstyrelsen.se, 010-224 56 55

God bebyggd miljö & hållbar konsumtion: Elisabet Ebeling
elisabet.ebeling@lansstyrelsen.se, 010-224 44 83

Kulturmiljö: Johan Apelman
johan.apelman@lansstyrelsen.se, 010-224 56 81

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss